Din kommunikation til markedet behøver jo ikke at blive set af alle på markedet – og bliver det nok heller ikke. De kunder, der er allermest relevante som potentielle købere, er de vigtigste at få i tale. Derfor skal du se markedet som bestående af forskellige grupperinger – segmenter. Opdelingen af markedet i grupper sker vha. segmenteringskriterier. De kan være demografiske (befolkningssammensætning) geografiske eller adfærdsmæssige (f.eks. storbrugere og letbrugere)5). Et eksempel på en segmentering kan være følgende:

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

Segmentering
Ved f.eks. at bruge 3 forskellige kriterier – alder, geografi og forbrug – er der nu dannet 8 segmenter. Herefter kan du vælge et som dit primære – det er din målgruppe. Se mere her Hvem er mine kunder > Målgruppen

Persona
Når du har fundet din målgruppe, kan du beskrive den nærmere ved at danne et karakteristik af den typiske forbruger i målgruppen – en persona. Se mere her Personas

Kunderejse
Hvordan din persona køber de produkter du leverer er jo rigtig interessant – og her kan det være på plads at se nærmere på persona’ens kunderejse. Kunderejsen deles normalt op i før-fasen (undersøger forskellige butikker) under-fasen (er i butikken eller på hjemmeside) og efter-fasen (har købt og er nu potentiel for mersalg. Se mere her: Kunderejsen

Analyse
Når du har fastlagt din målgruppe, har du også et pejlemærke at kommunikere hen mod. Derfor skal du analysere din kommunikation i forhold til din målgruppe (spørg dem når du møder dem eller lav evt. en markedsundersøgelse med spørgeskemaer!)

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Kommunikationen

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvad tilbyder jeg mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

Kildehenvisning:
5) side 337 ff

SE HELE RR TOOLBOXEN