Velkommen til RR TOOLBOX

…værktøjet for detailbutikker, der vil udvikle sin forretning gennem bedre kundeoplevelser

Værktøjskassen er udviklet som et resultat af forsknings- og udviklingsprojektet ”Retail Reinvented” på erhvervsakademiet Cphbusiness. Projektgruppen har sammen med flere hundrede studerende og et væld af detailhandlere igennem de sidste tre år analyseret de muligheder og udfordringer dansk detailhandel står over for. Formålet har været at styrke særligt små og mellem store detailhandlere i den skærpede konkurrence.

Vores analyser viser, at vi skal sætte særlig fokus på kundeoplevelsen, hvis vi skal stå stærkt i konkurrencen. Dette gælder både online i webbutikken, men er særligt vigtigt i den fysiske butik. Den fysiske butik skal genopfinde sin rolle i kunderejsen i en verden, hvor alt kan fås online og snart også kan leveres inden for én time. Denne udvikling er i høj grad forstærket i den nuværende corona-situation, hvor analyser af det amerikanske detailmarked, iflg. Mckinsey Quarterly viser, at vi har opnået 10 års forventet e-handels-penetration på bare 90 dage. En lignende udvikling ser vi i Danmark om end måske i mindre målestok. Samtidig må vi forvente, at denne tendens er vedvarende også efter corona har sluppet sit tag i Danmark.

Vi har ønsket at udvikle og præsentere nogle helt konkrete og praktiske værktøjer, som den enkelte detailhandler kan bruge i udviklingen af unikke kundeoplevelser. Værkstøjskassen følger en design thinking proces, hvor du starter med at identificere hvilken udfordring du står overfor, indhenter data og analyserer dem, udvikler og tester løsninger, inden du ruller dem ud for fuld skala i butikken. Du kan følge alle faserne kronologisk, men du kan også dykke ned i konkrete værktøjer direkte, hvis du har behov for det.

En fase består af et eller flere konkrete spørgsmål, en række relevante aktiviteter og udvalgte praktiske værktøjer. De enkelte elementer er forklaret nedenfor og der er angivet hvor lang tid, de enkelte aktiviteter forventes at tage og hvem der bør være involveret. Det vigtigste er, at du kommer i gang og hurtigt får afprøvet nogle tiltag der vil forbedre kundeoplevelsen i din butik.

GOD FORNØJELSE

FASER

RR TOOLBOX’en består overordnet set seks faser, der sammen bygger på Design Thinking-principperne. Udvikling af nye kundeoplevelser i din butik, tager således udgangspunkt i en erkendelse af dine udfordringer, beslutning om dine mål og en forståelse for at indsamlet data, og dermed viden, er råstoffet til alle gode løsninger. Herefter beslutter du dig for hvad, som er vigtigst, at arbejde med og hvilke knapper du vil skrue på, hvorefter du kan påbegynde udvikling af idéer og design af løsninger. Alle løsninger testes i lille skala inden de justeres, færdigudvikles og implementeres.

De seks faser er:
1. Fastlæg udfordringer og mål
2. Indhent data
3. Identificér de vigtigste indsigter
4. Skab gode kundeoplevelser
5. Design din løsning
6. Test din løsning

SPØRGSMÅL

Til hver fase er der knyttet eet eller flere spørgsmål, som du måske har stillet dig selv mange gange. RR TOOLBOX’en indeholder en søgemaskine nederst på alle sider. Her kan du sortere eller scrolle efter det spørgsmål som du finder mest presserende eller interessant. Gå på den måde direkte til den fase med tilhørende aktiviteter og værktøjer, som kan hjælpe dig i arbejdet med at finde svar på dit spørgsmål.

AKTIVITETER

Hver fase og hvert spørgsmål indeholder forslag til en eller flere aktiviteter som du kan gå i gang med når du skal udvikle dit butik. Under hver aktivitet beskrives både opgaven og hvilken værdi den enkelte aktivitet skaber for dig og din butik. Efter arbejdet med hver aktivitet, er der forslag til NEXT STEP i din proces.
RR TOOLBOX indeholder 27 aktiviteter, der for hovedpartens vedkommende har tilknyttet een eller flere værktøjer.

VÆRKTØJ

Til hver af RR TOOLBOX’ens 27 aktiviteter er der knyttet een eller flere værktøj, der på en helt operationel og strukturet  vis  Trin-for-trin hjælper dig i dit arbejde med den enkelte aktivitet. Nogle værktøjer kan anvendes under flere faser og der vil derfor være links direkte tilbage til det pågældende værktøj fra en tidligere fase. Hvert værktøj er angivet med sværhedsgrad, hvem der skal deltage i arbejdet med værktøjer, hvor lang tid du skal forvente at arbejdet tager og hvilke materialer du skal bruge. Efter arbejdet med et værktøj er der forslag til NEXT STEP i din proces.
RR TOLBOX’en stiller mere en 45 værktøjer til din rådighed.

INSPIRATIONS-CASES

RR TOOLBOX indeholder en række case-beskrivelser der tjener som inspiration til dit arbejde med det enkelte værktøj og aktivitet. Disse cases hjælper dig forhåbentlig på vej til optimal forståelse for brugen af det enkelte værktøj og meningen med den enkelte aktivitet.

SE HELE RR TOOLBOXEN