AKTIVITET: Tag temperaturen på din butik

FASE 1: Fastlæg udfordringer og mål  >  SPØRGSMÅL: Hvilke er mine vigtigste udfordringer og mål? Tag temperaturen på din butik I denne indledende ”screening” af eventuelle problemers omfang og karakter, er det helt overordnede spørgsmål: Hvordan går det egentlig for din butik? Går det rigtig godt på alle [...]

AKTIVITET: Find trends og tendenser

FASE 2: Indhent nye data  >  SPØRGSMÅL: Hvordan ser min omverden ud? Trends og tendenser Din forretning påvirkes af faktorer i omverdenen. Nogle gange over en lang udvikling (f.eks. befolkningsmæssige ændringer i dit opland) og nogle gange ved pludseligt opståede vilkårsændringer (f.eks. lovgivning,  myndighedsafgørelser eller teknologiske gennembrud). Det [...]

AKTIVITET: Kundeadfærden

FASE 2: Indhent nye data  >  SPØRGSMÅL: Hvem er mine kunder? Kundeadfærden Undersøgelsen af kundeadfærd eller forbrugeradfærd er undersøgelsen af, hvordan de enkelte kunder, grupper eller organisationer vælger, køber, bruger og bortskaffer produkter og services for at tilfredsstille deres behov. Undersøgelsen kan danne grundlag for at afhjælpe nogle [...]

AKTIVITET: Kernefortællingen

FASE 2: Indhent nye data  >  SPØRGSMÅL: Hvad tilbyder jeg mine kunder? Kernefortællingen En stærk kernefortælling er altid udgangspunktet for butikkens "storytelling" – altså alle øvrige gode historier om din butik. Og Storytelling er en del af butikkens "Corporate branding". Der er en ubrydelig sammenhæng mellem kernefortælling, storytelling [...]

Go to Top