En god konkurrentanalyse, som du kan bruge til noget, bør besvare spørgsmålene:

 • Hvor mange konkurrenter har min butik, og hvor store er de?
 • Hvem er konkurrenterne?
 • Hvem er de nærmeste 3-4 stykker?
 • Hvilken position har konkurrenterne i mit marked?
 • Hvad er nøglefaktorerne i min branchen?
 • Hvad er konkurrenternes styrker og svagheder i forhold til nøglefaktorerne og i det hele taget?
 • Hvem er den stærkeste/svageste konkurrent?
 • Hvordan står min butik i forhold til konkurrenterne?
 • Hvilken respons kan vi forvente af konkurrenterne?

Inden du giver dig i kast med at besvare spørgsmålene, bør du fastlægge en helt central ting:

DEFINER DIT MARKED

Start med spørgsmålene:

 • Hvem er målgruppen for mine varer?
 • Hvad er mine produkter/konceptet?
 • Hvor udbyder jeg mine varer (geografi)?

Dine konkurrenter kan udpeges ud fra, hvordan du definerer dit marked. Pas på ikke at få defineret dit marked alt for snævert! Ligesom at en biograf ikke kun konkurrerer med andre biografer, men også med andre ”underholdningsudbydere”, kan det tænkes, at det er relevant for dig at se lidt bredere på konkurrencen, end hvis den er rent produktorienteret. Her skal du måske i højere grad kigge på, hvilket behov i markedet dine varer dækker?

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med aktiviteten: Kend dine konkurrenter

Når du har defineret dit marked, er du klar til at gå videre og i dit arbejde med at få svar på to centrale spørgsmål i en konkurrentanalyse:

 • Hvem er konkurrenterne?
 • Hvordan er ”styrkeforholdet” imellem mig og mine konkurrenter?

Ved at arbejde med nedenstående 4 værktøjer i en fast rækkefølge, i en helt operationel proces, kan du få styr på hele din konkurrentanalyse.
Rækkefølgen er følgende:

1. SKYDESKIVEMODELLEN
Med Skydeskivemodellen får du en visuel fremstilling af hvor tæt dine konkurrenter ligger på dig ift. dit marked

2. KONKURRENTTABEL
Med de opsamlede informationer fra Skydeskivemodellen får du med Konkurrenttabellen en point-rating over styrkeforholdet mellem dig og dine konkurrenter.

3. KONKURRENTPROFIL
Konkurrentprofilkortet giver et værdifuldt og specificeret overblik over styrker og svagheder for hver af dine største konkurrenter.

4. POSITIONERINGSKORT
På baggrund af dit arbejde med de tre foregående værktøjer, er du nu i stand til at udarbejde et visuelt overblik over din markedsposition på de parametre som er relevante for dig og din forretning.

Du starter således med Skydeskivemodellen.

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan ser min omverden ud?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN