Hvordan ser min omverden ud?

I den eksterne analyse er det vigtigt, at opnå en god forståelse for branchens dynamik og konkurrenternes positioner.
Derefter ser du på væsentlige faktorer i virksomhedens relevante omverden:

  • Megatrends
  • Omverdensanalyse (PESTEL)
  • Branche-analyse (P5F)
  • Konkurrent-analyse
  • Kunde/markedsanalyse
  • Kundeadfærd i segmenter & målgrupper

I dag er det et ”must” for enhver detailhandelsbutik at styre og navigere butikken i forhold til den både dynamiske og komplekse omverden, som den fungerer i. Med ordet ”omverden” mener vi i denne sammenhæng alle de eksterne forhold, som påvirker din butik. I forhold til de interne forhold i virksomheden, som du jo i høj grad selv styrer og kontrollerer, er de eksterne forhold karakteriseret ved, at du ikke kan kontrollere dem selv. Din opgave bliver derfor at indrette dig efter dem så godt som muligt, ud fra de trusler og muligheder de bringer.

Det kan virke som en helt uoverskuelig opgave at forholde sig til hele butikkens omverden på en gang, og det er det da også, med mindre man får grebet det rigtigt an. Her kan et ”udefra-og-ind” perspektiv godt betale sig, hvor man starter med at kigge på faktorer i den ”yderste” omverden og langsomt bevæger sig tættere på virksomheden.
I den yderste omverden kan vi udpege de ”megatrends” eller overordnede drivkræfter, som især påvirker butikken.
I det næste trin – lidt tættere på virksomheden – kan vi udpege makroøkonomiske forhold, som eksempelvis politiske og økonomiske forhold i landet, som især påvirker butikken.
Og i trinnet efter – endnu tættere på butikken – kan du kortlægge konkurrencen i branchen, og finde frem til, hvordan din butik skal forholde sig til denne.

Under ”aktiviteter” viser vi dig, hvordan du griber det an.

NEXT STEP
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan ser min omverden ud?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN