Når dit eksperiment er slut, er det vigtigt at du opsamler og vurdere den nye viden som testresultatet har givet dig. Det betyder, at du skal se på om idéen og den løsning du havde udviklet rent faktisk virkede. Viste eksperimentet at din idé kunne give værdi til butikken? Og hvilken værdi var der tale om, og hvor høj var den værdi? Var testen besværet værd? Og vil du nu gå videre med idéen og lancere den i større skala?  Det er dig, der skal svare på spørgsmålene og tage beslutning. Testresultatet skal kunne hjælpe dig på vej. For at kunne vurdere det præcist, skal du bruge en række succeskriterier, som du selv sætter op for eksperimentet.

Her kan man tage udgangspunkt i, hvor meget værdi de kunder, der har deltaget i eksperimentet, tilfører butikken. Det oplagte er selvfølgelig at måle på om eksperimentet udløste et salg eller en forudbestilling. Men der findes også en række trin før kunden køber, der kan have værdi for butikken. Det betyder, at eksperimentet også kan vise, om kunden giver noget af sig selv til butikken, som butikken efterfølgende kan udvikle på i forhold til fremtidige salgsmuligheder og kundeloyalitet

En metode er at effektmåle på fem kategorier indenfor kundetilbagemelding og der pointgives fra 1 til 5, hvor 1 er den tilbagemelding, der vurderes at have lavest værdi for butikken, og 5 er den tilbagemelding, der vurderes at have højest værdi for butikken. Det afgørende er forskellen på, om kunden taler om at handle, eller om kunden rent faktisk foretager en handling, der med stor sandsynlighed vil føre til et køb. Indholdet i de fem kategorier er vist her:

Effektkategori 1
Ved deltagelse i eksperimentet giver kunden positive eller negative ”Face to Face” eller on-line kommentarer og Likes, og/eller kunden tilkendegiver i en spørgeundersøgelse, hvor sandsynligt det er, at han vil købe.

Effektkategori 2
Kunden oplyser en fungerende e-mailadresse, og giver lov til, at butikken kan sende tilbud og nyheder, og/eller kunden oplyser sit telefonnummer, og giver lov til, at butikken kan kontakte vedkommende.

Effektkategori 3
Kunden deltager i en præsentation af den nye produkt/konceptidé/service, der varer mere end 30 minutter.

Effektkategori 4
Kunden giver et depositum for at blive skrevet op til at få det nye produkt/service, når det er færdigt

Effektkategori 5
Kunden placerer en ordre og betaler for at være sikker på at få det nye produkt/service, når det kan leveres.

Det er væsentligt, at du indenfor de kategorier, der er afgørende for netop din butik, sætter et mål for, hvor mange kunder, der skal reagere positivt, for at du vurderer eksperimentet som succesfuldt nok til, at gå videre med. Til dette formål kan du hente yderligere inspiration i værktøjet KPI (Key Performance indicator) i næste aktivitet: Konklussion/Next step.

INSPIRATIONS-CASE, der knytter sig til dette værktøj

Et team af studerende fra Cphbusiness PBA Uddannelsen Innovation og Entrepreneurship udførte deres første eksperiment, en FAKE DOOR, med udgangspunkt i en event-idé til en tøjkæde. De studerende havde skitseret en kundeevent, hvor kvinder i målgruppen kunne blive butikkens ansigt for en dag. Eventen gik ud på, at de tilmeldte kvinder fik mulighed for at indgå i en fotosession i en af kædens butikker. Her skulle kvinderne fotograferes i butikkens tøj, og billederne skulle efterfølgende bruges i kædens kampagnemateriale.  De studerende udarbejdede en færdig invitation med tilmelding, som de postede på målgruppens sociale medier. I invitationen var der angivet tid og sted for eventen. De studerende havde på forhånd valgt det måltal, at de skulle have minimum 100 tilmeldinger. Eksperimentet faldt positivt ud – der kom mere end 100 tilmeldinger – og da de præsenterede resultatet, besluttede den konkrete butik at igangsætte udviklingen af eventen.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Effektmåling

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan virker min løsning?

SE HELE RR TOOLBOXEN