Hvordan virker min løsning?

Når du skal undersøge hvordan din løsning virker, handler det om at turde prøve idéer og tanker af. Det kan ske gennem enkle hurtige eksperimenter, som du alene eller sammen med andre udtænker og udfører i butikken. Det er gennem eksperimenterne, at du får din viden til fornyelse i butikken. For at kunne udføre et eksperiment skal du have en version af løsningen klar til præsentation for målgruppen i butikken fysisk og/eller online.

Det gælder om at undersøge målgruppens interesse for løsningen, så du kommer sikkert videre fra ”tankernes land” til derhen hvor du får nogle fakta. Du afprøver et hurtigt, men velovervejet skud fra hoften. Det, der i faglitteraturen om emnet, bliver kaldt: “At udføre en ”cowboytest

NEXT STEP
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i det arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan virker min løsning?

SE HELE RR TOOLBOXEN