Et ”positioneringskort” er et oversigtskort, som på forskellige parametre viser din butiks position i forhold til dine konkurrenter. Disse parametre kan både give dig input til, om I er ”for mange”, som kæmper om den samme plads i markedet eller om der er ledige pladser i markedet, som det kunne være en idé at arbejde sig hen imod. Meget ofte giver det god mening at lave et positioneringskort ud fra parametrene pris og kvalitet, men du vælger selv hvilke parametre, der er relevante for dig. Ofte giver det god mening at udarbejde flere positioneringskort. Et positioneringskort, hvor eksemplet drejer sig om mærker i møbler og møbelkæder, kan se således ud:

NEXT STEP
Vælg et andet VÆRKTØJ under aktiviteten: Kend dine konkurrenter.

Positioneringskortet er det sidste af fire værktøjer under denne aktivitet.

Ved at arbejde med de fire værktøjer i en fast rækkefølge, i en helt operationel proces, kan du få styr på hele din konkurrentanalyse.
Rækkefølgen som du skal arbejde i er følgende:

1. SKYDESKIVEMODELLEN
Med Skydeskivemodellen får du en visuel fremstilling af hvor tæt dine konkurrenter ligger på dig ift. dit marked

2. KONKURRENTTABEL
Med de opsamlede informationer fra Skydeskivemodellen får du med Konkurrenttabellen en point-rating over styrkeforholdet mellem dig og dine konkurrenter.

3. KONKURRENTPROFIL
Konkurrentprofilkortet giver et værdifuldt og specificeret overblik over styrker og svagheder for hver af dine største konkurrenter.

4. POSITIONERINGSKORT
På baggrund af dit arbejde med de tre foregående værktøjer, er du nu i stand til at udarbejde et visuelt overblik over din markedsposition på de parametre som er relevante for dig og din forretning.

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan ser min omverden ud?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

Kildehenvisning:
Positioneringskort for mærker og møbelkæder: Index Danmark/Gallup, 2.+3. kvartal 2018

SE HELE RR TOOLBOXEN