Som forbruger behøver vi kun i meget begrænset omfang at bevæge os hen til den fysiske butik. Stort set alt kan købes, betales og leveres ved hjælp af digitale løsninger. Din fysiske butik skal derfor være et relevant touchpoint på dine kunders samlede kunderejse – butikken skal være et aktivt tilvalg og ikke et fravalg som følge af, at alt nemt og bekvemt kan købes på nettet. Som retailer er du simpelthen nødt til at arbejde med din butiksindretning, Den skal ikke blot stimulere kundernes erkendte behov, men også stimulere kundernes sanser. I denne del af fase 2 skal vi kortlægge, hvordan du har indrettet din butik, hvordan du stimulerer dine kunders sanser og ikke mindst afdække, hvordan de bevæger sig rundt i din butik.

Helt grundlæggende er det vigtigt, at du indledningsvist har gjort dig tanker om, hvilken rolle din butik skal have i dine kunders kunderejse, samt hvilket udtryk butiksindretningen skal have for at understøtte din ”storytelling” og eventuelle andre mål du har med indretningen. Gør den det? Hvis den ikke gør det 100%, så er det, at du i fase 4 skal med at forbedre oplevelsen.

At se på butiksindretningen starter med, at du skal lave en skitse af din butik. Dette kan gøres med eksempelvis Google SketchUp – se også under værktøjet Heat-map. Det er vigtigt, at du forholder dig til størrelsesforholdet, at du får tegnet facaden, vinduer, døre, vægge og andet nagelfast ind på tegningen. Dernæst handler det om, at du” mapper” alt det inventar (hylder, stativer, reoler, møbler etc.) du har, får tegnet lyskilderne ind samt gulv og loft. Kort sagt alt det, som udgør butiksindretningen.

Butiksindretningen består som oftest af følgende elementer:

 • Facade
 • Butiksvinduer
 • Indgangsområde
 • Inventar og møbler
 • Udstillinger/Aktivitetsområder
 • Visual Merchandising
 • Sortiment/varepræsentation (se i øvrigt mere under aktivitet: Sortiment)
 • Gulv
 • Loft
 • Skiltning (fysiske skilte og digitale skilte/skærme)
 • Belysning
 • Lyd/musik
 • Duft
 • Farver

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Butiksindretning

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvad tilbyder jeg mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN