Hvad tilbyder jeg mine kunder?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på hvad butikken tilbyder kunden. I den forbindelse er der en række områder, som er værd at overveje.

Først og fremmest er det vigtigt, at synliggøre butikkens kernefortælling. Du kan f.eks. spørge dig selv hvilken berettigelse butikken har på markedet? Eller overveje hvem, der egentlig ville savne din butik, hvis den ikke var der? Måske får du en god indsigt og forståelse for butikkens kernefortælling (værditilbud).

Derudover kan du undersøge, i hvor høj grad butikkens sortiment og prisniveau er tilpasset butikkens profil og den ønskede målgruppe. Er der f.eks. tale om en profil hvor butikken signaler lav pris og discount, eller en profil hvor der er fokus på kvalitet og indkøbsoplevelser. En øvelse der er vigtig for at sikre, at butikken lever op til kundernes forventninger.

Butikkens kommunikation og butiksindretning er vigtige elementer for butikkens identitet og kundeoplevelse. Her er det særligt varernes placeringer og optimering af butikslokalet, der skal være i fokus.

I sidste ende kan personalet og det personlige salg være udslagsgivende for den gode kundeoplevelse. Det er derfor vigtigt at du får lagt en plan for personalets rolle i butikken.

NEXT STEP
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvad tilbyder jeg mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN