Du skal vurdere i hvor høj grad butikken har det rigtige sortiment på hylderne i forhold til målgruppe. Du kan f.eks. anvende salgsdata for at identificere de produkter og kategorier, der sælger godt og dem der sælger mindre godt. En anden mulighed er også at spørge kunderne, om der er noget de mangler. Dette kan gøres ved et simpelt spørgeskema eller ved small talk i butikken.

For at sikre en ensartet fremgangsmåde kan du arbejde med ABC pladser og ABC produkter i butikken. Det betyder, at du med fordel kan placere de bedst sælgende produkter (A produkter) på de bedste salgspladser (Plads A), for dermed at sikre et optimalt salg. Derudover kan du overveje, om der er særlige profilskabende produkter, som skal have særlige fremtræden placering, fordi de er særligt efterspurgte af kunderne og en stor del af butikkens profil.

Det er vigtigt at sortimentet er nøje afstemt med butikkens ønskede profil og kundernes forventninger.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Sortiment

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvad tilbyder jeg mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN