DEN FYSISKE BUTIKS INDRETNING
Du skal indrette din butik, så den er en oplevelse for kunden
Det er noget, som de fleste af jer har hørt mange gange før,  men spørgsmålet er så, hvordan denne udfordring skal gribes an?

Butiksindretningen skal være en oplevelse, uanset hvilken rolle butikken har for den enkelte kunde. Kommer de eksempelvis for at handle noget bestemt ind eller er de bare ude at ”shoppe”? Køber de ind til sig selv eller til andre? Kommer de for at foretage et planlagt køb eller blot for at få inspiration til et senere køb eller ønskesedlen? Eller forbereder de sig bare, inden de tager ægtefællen eller teenagesønnen med ud for at foretage købet?

Uanset hvilket motiv kunden har, skal butiksbesøget være en oplevelse – og ja, dette kræver, at butiksindretningen både skal kunne fungere som inspirationskilde samt fungere som en kilde til et ”her-og-nu” køb.

Overordnet bør vi stille os selv følgende spørgsmål:

 1. Hvilken rolle (oplevelsesfunktion) har vores fysiske butik?
  1. Showroom for inspiration
  2. Salgskanal
  3. Afhentningssted for bestilte varer
  4. En kombination
 2. Hvordan sikrer vi os, at vores fysiske butik bliver et relevant touchpoint på kundens samlede kunderejse og dermed en god oplevelse?
 3. Hvad skal der til i forhold til butiksindretningen for at opfylde spørgsmål 1 og 2?

Når vi arbejder med butiksindretningen, er der naturligt en række spørgsmål, opgaver og beslutninger, som skal varetages. Nedenstående 7-trins model er vores forslag til, hvordan du trin for trin og meget systematisk kan arbejde dig igennem optimeringen af din butiksindretning.

Optimeringen skal naturligvis foretages i relation til de indsigter og konklusioner, som du har fået fra fase 1,2 og 3. Disse faser danner baggrunden for at kunne udvikle og optimere din butiksindretning.

Dette betyder blandt andet, at du flytter fokus fra ”kanalomsætning” (altså om du sælger i din webshop eller i din fysiske butik) til at have fokus på ”kundeomsætning”. Det kan nogle gange være en svær forandring, men hvis du skal lykkes og overleve på sigt, er du efter vores bedste overbevisning nødt til at tænke og vurdere dine indsatser og aktiviteter på den måde – for det er sådan dine kunder tænker og agerer – se mere i fase 2 om Omnichannel-modenhed og fase 4 om forbrugernes krav til Omnichannel.

Ud over nedenstående værktøjer “de 7 trin til optimering af din butiksindretning”, som er vores anbefaling til, hvordan du håndterer arbejdet med at udvikle og optimere din butiksindretning og værktøjet Moodboard, kan du med fordel også anvende Planogram fra fase 2.

DIGITALE MULIGHEDER

Prototyping af butiksindretningen
Meget ofte kan det virke overvældende at skulle ommøblere butikken for at afprøve hvordan en ny indretning vil fungere når du slipper dine kunder løs i butikken. Det tager tid og er et stort besvær med at flytte møbler, redesigne ophæng og hylder og meget mere.

Som en måde at arbejde med en hurtig prototype af din butik kan du naturligvis lave det på papirskitser og lave en lille model i pap som kan ommøbleres lynhurtigt og man får en hurtig fornemmelse af hvordan layoutet vil fungere for kundens rejse. Denne proces er gennemgås blandt andet i Fase 5: Design din løsning

Men denne metode har selvfølgelig sine begrænsninger når man kun kan forestille sig brugen og layoutet og ikke rent faktisk kan komme til at bevæge sig igennem det. Med en virtuel version af butikken kan du efterligne det eksisterende setup og få et en hurtig visuel repræsentation af den kunderejse som kunden skal  igennem når de besøger butikken. Her er Ikea et godt eksempel, hvor kunderejsen er styret og fastlagt, med oplyste pile på gulvet igennem hele butikken. Kunderne kan nemt og naturligt følge den fastlagte vej, men har også mulighed for at springe sektioner over og komme frem til sit mål hurtigere.

Pap-model
Det hurtigt og omkostningseffektivt at konstruere en papmodel. Du kan lynhurtigt flytte rundt på elementerne og se om din indretning fungerer.

Med en virtuel version af butikken vil man kunne re-designe sin customer journey på ganske kort tid og også være i stand til at gennemgå den i en virtuel version på en computerskærm eller endda i et VR setup, så man får en ægte føling med hvordan kunden oplever flowet.

Der er naturligvis et væld af programmer f.eks. Google SketchUp, og som nogenlunde kan det samme og endda programmer, som særdeles specialiserede i netop at opbygge 3D modeller af bygninger og interiør, med tilhørende biblioteker af objekter og møbler, man nemt kan indsætte i sin model. Du bør dog, ifm. disse programmer, lige sikre dig at programmerne kan eksportere deres filformater til standardformater som STL, OBJ eller 3DS. Disse formater er nemlig vigtige, da de giver mulighed for at anvende dine designs på tværs af programmer og platforme.

Fordelen ved at bruge 3D modellering er naturligvis at du kan gøre dette uden at skulle rykke rundt på noget som helst i virkeligheden. Du kan i dit arbejde med at redesigne din butik, opbygge et virtuelt rum, som du løbende kan sammenligne med dit tidligere udarbejdede customer heatmap og som en naturlig del af din shopping experience planning process.

Denne proces kan naturligvis være omkostningsfuld i forhold til modelleringen og setup af VR udstyr til at teste med, men fordelen er netop her, at du ikke skal lukke butikken, for at kunne lave en test af dit nye layout og afprøve dit customer heatmap.

3D modellering
3D modellering er relativ omkostningstungt, men du kan hurtigt opbygge en visuel kunderejse, som kan vises på computerskærmen eller endog i Virtuel Reality (VR).

Digital skiltning og skærme
Mange butiksejere har set muligheden i at opsætte displays, som viser appellerende billeder,  tilbud og kampagner i butikken. Der er også de kendte ’kiosk’-løsninger hvor kunden kan bestille eller købe varen direkte på et display i butikken og få den udleveret eller tilsendt efterfølgende.

Her kan du på baggrund af dine kommunikationsanalyser beslutte dig for, hvorvidt, og med hvilken effekt, du kan opsætte digitale displays i butikken.

Det hele handler jo om at flytte dine kunders opmærksomhed over på produkterne – og her er de digitale skærme jo gode til at overføre informationer og skabe stemning hurtigt og simpelt.

Det smarte ved digital skiltning er ligeledes muligheden for lynhurtigt opdatering. Hvis noget trender fra den ene time til den anden vil du kunne opdatere skærmen og promovere netop det produkt, den information eller den stemning der er behov for her og nu. En anden mulighed er at sætte kalendere op for de digitale displays, så de viser de ønskede budskaber på planlagte og specifikke tidspunkter – alt sammen langt mere fleksibelt end den statiske plakat og andet printet materiale.

En af de helt store fordele ved skærme i butikkens betalingsområde, er at den afhjælper kundernes følelsen af lang ventetid. Når kunden har noget at se på men de står i kø, virker denne ventetid således ikke så hverken overvældende eller irriterende.

Skærmene kan også være med til at skubbe til kundens beslutningsproces og hjælpe til et mersalg, ved at gøre kunden opmærksom på extra services eller tilhørende produkter – et mersalg som ellers kunne være misset.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med aktiviteten: 1. Butiksindretning

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med spørgsmålet: Hvordan forbedrer jeg kundeoplevelsen i min butik?

Hvis du har gennemført alle “8 oplevelsesparametre”, kan du med fordel gå videre til fase 5 Design din løsning, hvor du lærer, at komme fra idé til løsning

SE HELE RR TOOLBOXEN