I denne indledende ”screening” af eventuelle problemers omfang og karakter, er det helt overordnede spørgsmål:
Hvordan går det egentlig for din butik?

Går det rigtig godt på alle parametre, er alt selvfølgelig fint, men ellers skal problemer og udfordringer konkretiseret forud for arbejdet med forandrings- og udviklingsprocessen. Her vil vi anbefale en række aktiviteter, hvor du inddrager din nærmeste omverden i arbejdet og spørger den, hvordan de nærmeste i butikkens omverden oplever, hvordan det går. Og så skal du også vurdere, om du er tilfreds med butikkens økonomiske performance – herunder i hvilken retning udviklingen går.

Du kan komme langt ved at stille dig selv 5 spørgsmål, som du finder under værktøjet ”temperaturmåling”.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med aktiviteten: Tag temperaturen i din butik

SE HELE RR TOOLBOXEN