FASE 1: Fastlæg udfordringer og mål

”Hver 10. butik i detailhandlen er lukket”, skriver Retailnews i et nyhedsbrev d. 7. maj 2018. Det var jo et par år før Corona-krisen slog benene væk under mange i detailhandlen, og tendensen med gabende tomme butikslokaler fortsætter med uformindsket styrke.

Nogle brancher blomstrer, mens andre er rigtig hårdt ramt. Det samlede billede er dog klart: Antallet af fysiske forretninger falder! En forklaring har i lang tid været den teknologiske udvikling med øget nethandel til følge, men selvfølgelig har der også været tale om en helt særlig situation det seneste år, med store konsekvenser til følge for detailhandlen.

På den anden side af Corona-krisen skal der findes et nyt balancepunkt imellem antallet af fysiske butikker og e-handel. Forbrugerne har som aldrig før handlet på nettet under krisen, og udviklingen hen imod mere e-handel er kraftigt accelereret, og vender ikke tilbage til udgangspunktet. Men uanset den samlede handels fordeling på web-shops og fysiske butikker i fremtiden, skaber kundernes vaner og værdier et stærkt behov for, at detailhandlen fokuserer på at udvikle den indkøbsoplevelse, som den enkelte butik leverer til sine kunder – både online og i de fysiske butikker.

Er detailhandlen tilstrækkeligt opmærksomme på de mange muligheder der findes for at udvikle koncepterne i en mere oplevelsesøkonomisk retning?

Med et godt greb i den oplevelsesøkonomiske værktøjskasse kan både små og mellemstore butikker skabe langt bedre oplevelser for deres kunder og derigennem fastholde dem. Dette er livsvigtigt for mange butikker, som befinder sig på et presset marked. De står på en ”brændende platform”, hvor der er brug for gennemtænkte forandringer. Men hvad stiller butikkerne så helt konkret op?

Den gode indkøbsoplevelse bør være udgangspunktet for din butiks forretningsstrategi. Det bliver den ikke, med mindre der virkelig er et erkendt behov for forandring – så det hele starter med det!

Fase 1 i RR Toolboxen er derfor en grundig overvejelse og ”screening” af, om butikken har et forandringsbehov. Der er ikke på dette stadie i processen behov for de store analyser. Formålet er nærmere en ”360 graders” sondering af tingenes tilstand, med en identifikation af problemernes karakter og symptomer for øje. Således at du kan fastlægge nogle klare mål for det udviklingsarbejde, som du skal i gang med.  I de senere faser i processen, frem mod at udvikle konkrete tiltag, er mere dybdegående analyser nødvendige, men ikke i første omgang.

Formålet er alene at erkende behovet for forandring, erkende at man står på en ”brændende platform”, hvilket er forudsætningen for enhver vellykket forandringsproces.

NEXT STEP
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 1: Fastlæg udfordringer og mål

SE HELE RR TOOLBOXEN