Brainstorming er en aktivitet, der søger at få folk til at tænke mere frit, så de foreslår så mange kreative ideer/løsninger som muligt, før idéerne vurderes/sorteres. Der findes hundredevis af brainstorming-metoder, og her ser vi nærmere på brainstorming-metoden: ”Hvad nu hvis…”

Brainstorming metoden: ”Hvad nu hvis…” er en populær metode til at få tænkt ud af boksen ved at spørge ”Hvad nu hvis…”. Som for eksempel: Hvad nu hvis…dette problem opstod for 100 år siden? Hvordan skulle det så løses? Hvad nu hvis… Superman stod overfor dette problem? Hvordan ville han klare det? Hvad hvis problemet var 50 gange værre – eller meget mindre alvorligt, end det virkelig er? Hvad ville vi gøre? Disse er alle forskellige typer ”Hvad nu hvis-scenarier”, der kan anspore til kreativ tænkning.

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

Vær tydelig mht. hvilket problem, der skal arbejdes med. Definér gerne problemet som en sætning, der starter med: ”Hvordan kan vi….” Det kunne for eksempel være ”Hvordan kan vi hjælpe kunden med at gøre ventetiden ved kassen til en positiv oplevelse?”.

Definer selv de ”Hvad nu hvis-scenarier” du mener er gode at arbejde med for dit projekt.

For hvert ”Hvad nu hvis-scenarie” skriver deltagerne deres ideer på Post-It’s.

Når alle ”Hvad nu hvis-scenarier” er færdige, præsentere deltagerne idáerne for hinanden – et scenarie af gangen.

Evaluer idéerne – hvilke idéer er mest interessante/sjoveste? Tal i gruppen om hvorfor – er der for eksempel et tema der er gennemgående?

Lav en ny brainstormrunde, baseret på de indsigter, der kom under ”Hvad nu hvis-scenarier”-runden. Alle deltagere lave mindst 10 nye ideer, de hver især præsentere kort og sætter op på væggen.

Evaluer idéerne, men undlad at vælge en bestemt. Tal frit om hvilke fordele der er ved de forskellige løsninger – der kan være mange forskellige gode ideéer at arbejde videre med.

Vælg selv den ide du synes er bedst at arbejde videre med – vurder evt idéerne ud fra tidshorisont, ressourcer og hvor meget værdi de skaber for kunderne og/eller forretningen. Tag billeder af processen og af de mange post-it’s på væggen.

TIPS & TRICKS

For at lykkes med din brainstorming session er det vigtigt at disse grundlæggende regler overholdes:

Tænk frit -– der er ingen dumme idéer
Kritiser ikke andres idéer
Byg videre på andres idéer
Jo flere ideéer jo bedre
Flere hoveder er bedre end ét

Chefer har det med at lægge en dæmper på den kreative proces, fordi folk bliver mere tilbageholdende for ikke at ”dumme sig”. Overvej derfor om chefen bør deltage – hvis ja kan chefen måske komme senere og uddelegere opgaven med at styre brainstorming-processen.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med aktiviteten: Visualiser/design din løsning

Værktøjet på denne side kan med fordel kombineres med nedenstående værktøjer, samt med værktøjet Moodboard fra fase 4

ELLER…
Gå til FASE 6 for at teste din løsning.

Når du har visualiseret / designet din løsning, kan du teste din løsning via FASE 6 inden du implementerer den endeligt.

SE HELE RR TOOLBOXEN