Fordelene ved at visualisere din løsning er mange. ”Et billede siger mere end 1.000 ord” som man siger og visualiseringen af din ide gør det derfor nemt for dig at beskrive noget komplekst på en simple måde. Visualiseringen har endvidere den fordel at det tvinger dig til at stille skarpt på problemets kærne – du kan nemlig kun tegne det som du ved hvad er. Det visuelle gør derfor problem og løsning fokuseret, hvilket har den fordel at det er nemt at kommunikere.

Ressourcemæssigt er visualisering nem: Papir & blyant er oftest nok. Den største udfordring er måske at få dig selv til at lege Jørgen Clevin, for du har måske ikke tegnet siden folkeskolen. Slå koldt vand i blodet, for oftest er det de mest simple tegninger, der virker bedst, fordi de er mere fokuseret i deres budskab.

Det visuelle er vigtigt – husk derfor også at tage billeder under processen. Dels fordi det generelt er godt at dokumentere dine fremskridt med forandringerne. Dels fordi der nogen gange er geniale input/løsninger, der gemmer sig i de hundrede brainstorm ideer og som du først se ugen efter på det billede du tog.

vi har samlet 5 visuelle værktøjer, som er nemme at gå til – God fornøjelse!

BRAINSTORMING:
Brainwriting
Hvad nu hvis…?
Din dårligste idé
Brainstorming er en aktivitet, der søger at få folk til at tænke mere frit, så de foreslår så mange kreative ideer/løsninger som muligt, før ideerne vurderes/sorteres.

STORYBOARD
Et storyboard er en simple tegneserie, der visualiserer problemet du vil løse samt løsningen

MOODBOARD
Et moodboard er en collage, der gør dit projekt visuelt og kan hjælpe dig med at gøre processen mere kreativ, gøre projektet nemmere at kommunikere, forbedre din løsning og gøre projektet lidt sjovere.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med aktiviteten: Visualiser/design din løsning

Til denne aktivitet kan du ligeledes med fordel anvende værktøjet Moodboard fra fase 4

SE HELE RR TOOLBOXEN