Butikkens prissætning skal være nøje afstemt med butikkens profil og valgte målgruppe. Hvis butikken prisfastsætter for højt, vil kunderne automatisk fravælge butikken. Prisfastsættes der derimod for lavt, vil butikken gå glip af en indtjening. Det er derfor en kunst at prisfastsætte korrekt.

Der findes forskellige metode for at prisfastsætte. F.eks kan butikken beregne prisen efter indkøbspris og ønsket fortjeneste. En anden metode er at beregne prisen efter omkostninger. Mange butikker arbejder med prisfastsættelse efter en faktor. Princippet er at indkøbsprisen bliver ganget med en faktor (f.eks. 2,5) hvorefter salgsprisen fremkommer. I faktoren er indregnet omkostninger og ønsket fortjeneste. I et stærkt konkurrencepræget marked, som detailhandlen bestemt kan defineres som værende, er det vigtigt at holde et øje med konkurrenternes prisfastsættelse.

Dette kan gøres gennem fysiske besøg i konkurrenternes butikker eller besøg på diverse hjemmesider, hvor priserne ofte er nævnt.
Formålet med dataindsamlingen er, at sikre butikkens har konkurrencestærke priser.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Prisen

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvad tilbyder jeg mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN