Personalet og det personlige salg er et vigtig konkurrenceparameter for butikken. Det er personalet, der har den daglige kontakt med kunderne og dermed kan sikre en god kundeoplevelse.

Det er vigtigt at personalet og det personlige salg er afstemt butikkens profil. Er der f.eks. tale om en høj profileret specialbutik, vil det være meget normalt at kunderne forventer en personlig betjening. Er der derimod tale om en lav profil discount supermarked, vil forventningerne til personale og personligt salg være mere begrænset.

Det er butikkens opgave at vurdere graden af bemanding og kundernes forventninger til et personligt salg. Butikken kan med fordel spørge kunderne til deres forventninger, f.eks. ved anvendelse af et simpelt spørgeskema eller et tilfredshedsbarometer placeret ved udgangen. På den måde indsamles der relevant data til brug for bemanding og salgsindsats.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Personale og det personlige salg

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvad tilbyder jeg mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN