Megatrends defineres af Phillip Kotler som ”…store sociale, økonomiske, politiske og teknologiske forandringer, som langsomt former sig og får indflydelse i en periode på 7-10 år…” 1

Det er sjældent, at den enkelte virksomhed selv arbejder med at identificere megatrends, oftest vil man forholde sig til de megatrends som analyse-organisationer publicerer.

OECD har udgivet en rapport i 2016 om globale megatrends der vedrører videnskab, teknologi og innovation2. Her nævnes

  • Demografi (befolkningsvækst i verden fordelt på forskellige kontinenter)
  • Natur-ressourcer og energi (vækst i energiforbrug fra forskellige kilder , trusler om forurening, vandmangel, vækst i fødevareproduktion mv.)
  • Klimaforandringer og miljø (vækst i CO2-udledning, tab af biodiversitet, udvikling af genbrugsløsninger og alternative energi-løsninger)
  • Globalisering (verdenshandel, udbredelse af internet, multinationale virksomheders investeringer), udvikling i nationale økonomier (gældsoptagelse mv)
  • Produktivitet og arbejdsmarkedsudvikling (udvikling i deleøkonomi, anvendelse af robotter, forskydning af økonomisk tyngde mod Asien)
  • Samfund (husholdningsstørrelser, kommunikationsvaner, ungdomsarbejdsløshed)
  • Sundhed og velfærd (velstandsfordeling, typer af sygdomme)

OECD udgiver også rapporter om specifikke branchers megatrends f.eks. turisme og uddannelse. Andre organisationer, som arbejder med megatrends, er store revisions- og konsulentvirksomheder som Deloitte, PWC, Boston group. KPMG har f.eks udarbejdet en international rapport om Retail trends 20193, hvor syv forskellige trends nævnes. De er dog næppe alle megatrends.

Det er godt at holde sig almindeligt opdateret om megatrends for de kan have indflydelse på ens egen branche og påvirke virksomhedens muligheder. For eksempel er globaliseringen en megatrend, der har åbnet mulighed for mange virksomheder i forhold til indkøb fra lande, som ikke tidligere har været store handelspartnere for Danmark. Omvendt er de seneste års handelskontrovers mellem USA og Kina en trussel mod den frie verdenshandel, der også vil kunne påvirke danske virksomheders muligheder for at distribuere et mangfoldigt vareudbud.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Trends og tendenser.

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan ser min omverden ud?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN