Din forretning påvirkes af faktorer i omverdenen. Nogle gange over en lang udvikling (f.eks. befolkningsmæssige ændringer i dit opland) og nogle gange ved pludseligt opståede vilkårsændringer (f.eks. lovgivning,  myndighedsafgørelser eller teknologiske gennembrud). Det er betydningsfuldt at holde øje med omverdenen, så man kan nå at indrette sig på ændringerne i tide – eller have planer klar til iværksættelse som beredskab.

Omverdenen kan man ikke som enkelt virksomhed påvirke. Man kan gøre sin indflydelse gældende politisk som borger gennem demokratiske institutioner og som forretning gennem din brancheforening eller andre netværk. Men man kan ikke bestemme over omverdenen på samme måde som man i en organisation kan beslutte strategier og handlinger.

Omverdenen må man som forretning indrette sig på. Udnytte de muligheder som opstår og skærme sig mod de forhold der kan true ens forretningsmuligheder.

De tre værktøjer, der her knytter sig til aktiviteten “Trends og tendenser”, fokuserer således på at holde øje med og forstå udviklingen i de omgivelser, der på kort eller lang sigt kan få betydning for ens forretning.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Trends og tendenser

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan ser min omverden ud?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN