Forud for ’Verdensmålene’ definerede FN i 1999 ’Global Compact’ som ti universelle principper – hovedsagelig baseret på FN’s Menneskerettigheder, som virksomheder opfordredes til at tilslutte sig.

I sit videre arbejde har FN senere – i 2015 – så defineret 17 Verdensmål, som alle medlemslande har forpligtet sig at arbejde hen mod i år 2030. De 17 Verdensmål står således på skuldrene af Global Compact.

De 17 Verdensmål er:

Dansk erhverv har i en undersøgelse blandt deres medlemmer fundet, at 54% af deres medlemsvirksomheder arbejder med verdensmålene1. Der arbejdes med de mål, der er relevante for virksomheden. I samme undersøgelse rapporteres at 45 % af virksomhederne arbejder med mål 8 og 12, og 30% arbejder med mål 5 og 7.

I en vejledning fra FN og GRI (uafhængig international organisation, der arbejder med rapportering af bæredygtighed) anbefales det at arbejde med relevante verdensmål ud fra en prioritering2. I vejledningen anbefales en 5-trins proces:

 • Forstå de 17 verdensmål
 • Definer prioriteter
 • Sæt mål
 • Integrer mål i virksomhedens strategi
 • Rapporter og kommuniker målopfyldelse.

Det er således ikke alle verdensmål, der er relevante at arbejde med, men måske 3-6 af mulige mål.

I prioriteringsfasen skal man gå ud fra hvad, der er relevant i forhold til virksomhedens værdikæde. En mulig opdeling kunne være

 • Kundeforhold (mål 12)
 • Leverandørforhold (mål 8 og 12)
 • Personale og organisation (mål 5 og 8)
 • Ressourceforbrug i virksomheden (mål 7 og 12).

Virksomheder af i dag definerer sig om regel ved både deres aktiviteter og deres samfundsansvar. Det giver et bedre fundament at medtage samfundsansvar som et moralsk kompas. Samfundsansvar (eller ’Corporate Social Responsibility’ CSR) har effekt  i selve virksomheden som dens måde at arbejde på og dens evne til at tiltrække de rigtige medarbejdere. Det har samtidig væsentlig effekt i forhold til kunderne, som i stigende grad bedømmer produkter og services ud fra dybere behov end de rent funktionelle.

Når man arbejder med CSR er det vigtigt at udvælge nogle nøgleområder og hele tiden følge op på dem. CSR skal opfattes som en ekstra dimension som man hele tiden arbejder med ud fra fastsatte mål – det er ikke blot nogle fine ord i en årsrapport.

De 17 verdensmål er i dag en almen accepteret referenceramme at arbejde ud fra – og dermed bliver det også en platform, der fungerer indenfor ens branche fordi flere bruger denne ramme.

TIPS & TRICKS

*

På Danmarks statistiks hjemmeside er der en reference til verdensmålene og angivelse af hvordan der indsamles oplysninger om udviklinger indenfor hvert område.
Se https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg

*

INSPIRATIONS-CASE, der knytter sig til dette værktøj

Tesco, uk
Den engelske supermarkedskæde Tesco har i mange år arbejdet intensivt med deres samfundsansvar. I den seneste rapport3 definerer de deres tiltag i følgende struktur:

People (medarbejdere)

Products

 • Sourcing (indkøb)
 • Health (helbred)
 • Food waste (fødevarespild)
 • Packaging (emballage)

Places (lokalsamfund)

Tesco opstiller en lang række mål (KPI – key performance indicators) indenfor hver af deres tre søjler. Deres aktiviteter refererer samtidig til 8 af FN’s verdensmål (se bilag: side 33 i Tesco CSR rapport 2019)

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Trends og tendenser.

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan ser min omverden ud?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN