En konkurrentprofil er en struktureret oversigt over væsentlige områder i konkurrentens virksomhed, og som du bør have et meget indgående kendskab til! Du bør som minimum udarbejde en konkurrentprofil på din største konkurrent, men gerne flere konkurentprofiler, så du både har en bredere og dybere viden om dine nærmeste konkurrenter. En konkurrentprofil kan se således ud:

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Kend dine konkurrenter.

Fra Konkurrentprofil skal du direkte videre til værktøjet Positioneringskort

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan ser min omverden ud?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

Kildehenvisning:
Konkurrentprofil, Kapitel 12, International Markedsføring, 5. udgave 2016, Finn Rolighed Andersen m.fl., Trojka

SE HELE RR TOOLBOXEN