Skydeskivemodellen bruger du til identifikation af dine konkurrenter. I arbejdet med din konkurrentanalyse og på at identificere dine konkurrenter bør du være opmærksom følgende:

  • Det er afgørende, at du kun fokuserer på de nærmeste 3-4 konkurrenter (ellers kan du nemt miste overblikket)
  • Hvis det er muligt, er det en god idé at inddrage kunderne i at afgøre, hvem konkurrenterne er og hvor de ville gå hen, hvis de ikke købte varerne i din butik?
  • Det er vigtigt at vide, hvem konkurrenterne er, fordi du skal ”benchmarke” din butik med dem (dvs. sammenligne dig med dem) for præcist at kunne finde den markedsposition, der gør din butik særlig attraktiv for din målgruppe.

Du placerer din egen butik i midten af Skydeskivemodellen. Derefter placerer du dine konkurrenter rundt omkring din butik, som vist i eksemplet nedenfor. På denne måde får du et visuelt billede af, hvor tæt dine konkurrenter er på din butik.

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

Placering af din butik
Start med at placere din egen butik i midtercirklen.

Placering af konkurrenterne
Nu begynder du, at placerer dine konkurrenter på skydeskiven (hver konkurrent på sin egen post-it) omkring din butik efter følgende principper:

– Hvis det er en konkurrent, som henvender sig til samme målgruppe og med det samme produkt som dig, så placeres konkurrenten i den inderste cirkel.
– Hvis konkurrenten blot sælger den samme produktkategori, placeres konkurrenten i den næst-inderste cirkel.
– Hvis konkurrenten blot dækker det samme basale behov, placeres denne i den tredje cirkel.
– Hvis konkurrenten tilbyder noget helt andet end dig, men trods alt konkurrer om det samme budget, kan du placere denne i den fjerde cirkel.
– Andre produkter kan placeres i den femte cirkel.

Konkurrenternes markedsandele
Hvis du vil gøre det meget fint, kan du markere konkurrenterne med en cirkel, hvor størrelsen af cirklen afhænger af, hvor stor deres omsætning cirka er.

Konkurrenternes markedsdominans
På dette sted i konkurrentanalysen vil det også være naturligt, at kategorisere de nærmeste konkurrenter. De vil normalt falde inden for følgende kategorier:

– Markedslederen (den ”dominerende” butik med den største markedsandel)
– Udfordreren (butikken, som hele tiden udfordrer markedslederen)
– Markedsfølgeren (butikken, som i vid udstrækning gør det samme som markedslederen)
– Nichevirksomheden (Butikken, som har fundet en markedsniche med en særlig målgruppe og et særligt vareudvalg).

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Kend dine konkurrenter.

Fra Skydeskivemodellen skal du direkte videre til værktøjet Konkurrenttabel

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan ser min omverden ud?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

Kildehenvisning:
Skydeskivemodellen: © Moderne Markedsføring – Ole E. Andersen, Svend Hollesen, Poul K. Faarup, Steen Olesen & Henrik Brask – Hans Reitzels Forlag 2016

SE HELE RR TOOLBOXEN