Du skal udarbejde et en skitse over varernes placering i din butik. Dette kaldes for et planogram. Planogrammet skal udarbejdes efter forventet salg og butikkens ønskede profil. Der arbejdes med A-B-C pladser. Butikken skal placere de bedst indtjenende produkter på en A plads, osv. Butikken kan ligeledes vælge at placere udvalgte profilskabende produkter på en A-plads.

 

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

Lav en skitse af din butik (se butikslayout i aktiviten Butiksindretning)

Vurdér butikkens salgspladser ud fra A-,B- og C-pladser. A-pladser er de mest attraktive.

Forsøg at placere butikkens produkter ud fra et ønske om hvilke produkter, der vil sælge bedst på hvilke pladser.

TIPS & TRICKS

*

Du kan med fordel forsøge dig frem. Prøv at placere et produkt på en A-plads over en uge eller to.
Se om produktet lever op til det forventet salg. På den måde bliver du klogere på dine produkter og deres placering i butikken.

*

NEXT STEP
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvad tilbyder jeg mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

Kildehenvisning:
Her kommer evt. tekst (psmo?)

SE HELE RR TOOLBOXEN