Brainstorming er en aktivitet, der søger at få folk til at tænke mere frit, så de foreslår så mange kreative ideer/løsninger som muligt, før ideerne vurderes/sorteres. Der findes hundredevis af brainstorming-metoder, og her ser vi nærmere på brainstorming-metoden: ”Din dårligste ide”. Metoden ”den dårligste idé” er populær, da den øger energien i brainstorming-processen og skaber ideer, der kan arbejdes videre med.

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

Vær tydelig mht. hvilket problem der skal arbejdes med. Definér gerne problemet som en sætning, der starter med: ”Hvordan kan vi….” Det kunne for eksempel være ”Hvordan kan vi hjælpe kunden med at gøre ventetiden ved kassen til en positiv oplevelse?”.

Bed alle om at nedskrive deres skøreste, mindst gennemførlige ideer i forhold til det problem du definerede i trin 1.

Alle ideer noteres naturligvis på Post-it’s, præsenteres for gruppen og hænges op på væggen.

Når alle de dårlige ideer er præsenteret, udfordrer du alle, til at gøre disse dårlige ideer til gode ideer – enten ved at ændre eller tilføje en detalje eller gøre det modsatte af det, de foreslog. Du ender muligvis med nogle fantastiske forslag. Selv hvis du ikke gør det, vil alle have haft det sjovt og være mere produktive bagefter.

Evaluer idéerne, men undlad at vælge en bestemt. Tal frit om hvilke fordele, der er ved de forskellige løsninger – der kan være mange forskellige gode ideer at arbejde videre med.

Vælg selv den idé du synes er bedst at arbejde videre med – vurder evt idéerne ud fra tidshorisont, ressourcer og hvor meget værdi de skaber for kunderne og/eller forretningen.

TIPS & TRICKS

For at lykkes med din brainstorming-session er det vigtigt at disse grundlæggende regler overholdes:

Tænk frit – der er ingen dumme ideer
Kritiser ikke andres idéer
Byg videre på andres idéer
Jo flere idéer jo bedre
Flere hoveder er bedre end ét

Chefer har det med at lægge en dæmper på den kreative proces, fordi folk bliver mere tilbageholdende for ikke at ”dumme sig”. Overvej derfor om chefen bør deltage – hvis ja kan chefen måske komme senere og uddelegere opgaven med at styre brainstorming-processen.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med aktiviteten: Visualiser/design din løsning

Værktøjet på denne side kan med fordel kombineres med nedenstående værktøjer, samt med værktøjet Moodboard fra fase 4

ELLER…
Gå til FASE 6 for at teste din løsning.

Når du har visualiseret / designet din løsning, kan du teste din løsning via FASE 6 inden du implementerer den endeligt.

SE HELE RR TOOLBOXEN