Når du skal tage temperaturen på din butik, er der 5 spørgsmål, som igennem forskellige aktiviteter, kan hjælpe dig rigtig godt på vej:

  • Hvordan er din butiks økonomiske ”performance”?
  • Har du i øjeblikket en tydelig vision og mission samt nogle klare mål?
  • Hvad synes dine medarbejdere om butikkens konkurrencekraft?
  • Hvad synes kunderne om at handle i butikken?
  • Hvad mener konkurrenterne bedst kendetegner din butik?

 

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

ØKONOMISK PERFORMANCE
Er dine nøgletal for dårlige? Så skal det være et af dine mål at forbedre dem, og du bør sætte klare mål for forbedringen

Her er der ingen vej uden om en simpel regnskabsanalyse med fokus på indtjening og rentabilitet for de seneste 3 – 5 år. Du bør på dette stadie alene fokusere på nogle få vigtige nøgletal.

I indtjeningsanalysen skal der først og fremmest ses på udviklingen i din butiks overskudsgrad (overskud før renter/omsætning x 100). Er den steget/faldet? Er den tilfredsstillende? Er nøgletallet på niveau med  branchens?

I rentabilitetanalysen er det interessant at finde ud af, hvordan udviklingen har været i afkastningsgraden (resultat før renter/aktivernes sum x 100). Nøgletallet fortæller, hvor stort det økonomiske afkast har været i forhold til de penge, som er bundet i aktiver i din virksomhed. Det er svært at sige helt konkret, hvor højt nøgletallet bør være, men det er interessant, om det stiger eller falder i analyseperioden. Falder din afkastningsgrad, betyder det, at dit økonomiske afkast målt i forhold til værdien af firmaets aktiver, er faldende – og det er ikke godt.

For flere informationer og forklaringer om blandt andet indtjening og rentabilitet kan vi anbefale dig at bruge regnskabsprogrammet e-conomics ordbog, hvor du kan få rigtig gode forklaringer til brug for en regnskabsanalyse. Link: https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/

VISION, MISSION OG MÅL

Udgangspunktet for butikkens mange forskellige tiltag bør være butikkens strategi. For at kunne fastlægge en ordentlig strategi, er det nødvendigt, at butikkens vision og mission er helt klar. Det er det fundament, som strategien skal bygge på. Derfor skal butikkens vision og mission vurderes, for at finde ud af, om fundamentet er stærkt nok til at bygge nye strategier ovenpå. Og de målsætninger virksomheden har bør også vurderes, for at finde ud af, om deres kvalitet er høj nok.

VISIONEN
Har din virksomhed en klar vision? Hvis ikke, bør det være et af dine mål.

En virksomheds vision udtrykker, hvor virksomheden gerne vil hen. Der er tale om ”futurecasting” – altså om, hvor din virksomhed gerne vil være om 5 år. Der er ofte tale om en enkelt sætning om dette med en dertil hørende kort beskrivelse.

MISSIONEN
Har din virksomhed en klar mission? Hvis ikke, bør det være et af dine mål.
Missionen udtrykker, hvad din virksomheds eksistensberettigelse er. Det er essensen af, hvad din forretning ER, og hvad den GØR. Som tommelfingerregel bør den som minimum dække:
– Behov (hvad er det for et behov i markedet din butik dækker?)
– Kundegrupper (hvilke kunder er det, som du henvender dig til?)
– Hvilke ”teknologier” anvender du (hvad gør du, for at dine kunder kan få dine varer?)

En virksomhed uden en ret klart formuleret mission risikerer at være et skib på zig-zag kurs, uden i stand til at holde sig på rette spor .

MÅLENE
Har din virksomhed gode operationelle målsætninger af den ovennævnte kvalitet? Hvad enten du helt mangler operationelle målsætninger, eller har nogle, som skal kigges efter i ”sømmene”, bør identifikation og formulering af gode operationelle målsætninger for din butik være et af målene med den forestående.
Butikkens operationelle mål for den kommende periode sikrer, at du ved, hvad du ønsker at opnå, og at alle har en chance for at løbe i samme retning. Målene kan være med til at stimulere dine medarbejderes indsats, og de er også med til at kontrollere, det du/I laver. Dine målsætninger bør have en vis kvalitet, for at de for alvor duer til noget. Du kan ”trykprøve” kvaliteten af dine målsætninger ved at bruge SMART konceptet:

En målsætning bør på éen og samme tid være:
– Specifik (er det entydigt – hvad den drejer sig om?)
– Målbar (kan det opgøres – hvornår målet er nået?)
– Attraktiv (er den attraktiv, så man kan få folk til at løbe efter den?)
– Realistisk (virker den opnåelig?)
– Tidsbestemt (er der en tidsramme for, hvornår målsætningen skal være nået?)

 Arbejdet med målsætninger bør ikke være ”rocket-science”. Det skal være enkle klart formulerede målsætninger som eksempelvis:
”Vi vil øge omsætningen i den fysiske butik med minimum 10% om året de næste 3 år”

Det kan gøres endnu mere specifikt, hvis du er så langt i dine indsigter, at du rent faktisk har en holdning til, om det skal ske ved at øge ”trafikken” i butikken eller ved at øge ”basketsize”. For din omsætning er jo et produkt af ”Trafik x Basketsize”, og det er virkelig værd at overveje, om en given omsætningsstigning skal komme fra øget trafik (så skal der måske reklameres mere?), fra større basket size (så skal der arbejdes på sortimentssammensætning og merchandising i butikken i stedet) eller fra en kombination af begge.

MEDARBEJDERNE
Hvad synes dine medarbejdere om butikkens konkurrencekraft?
I din ”screening” af din butiks forandringsbehov må du ikke glemme at spørge dine medarbejdere, dine kunder og dine konkurrenter. Uden at vide det, kan de berømte skyklapper gøre, at vi overser noget væsentligt – og hvem er egentlig de nærmeste til at have en fornuftig mening om dit koncepts konkurrencekraft og indkøbsoplevelsen i butikken? Det må da være dine medarbejdere, dine kunder og måske dine konkurrenter.

Inviter dine medarbejdere (eller blot nogle af dem) til et møde, hvor I åbent og ærligt taler om stærke og svage sider samt muligheder og trusler. Selvfølgelig skal der sorteres i alt, som der bliver sagt. Ting som du har på nethinden i forvejen, vil sikkert blive nævnt, men ofte kommer der også nye ting frem, som er værdifuldt at reagere på og have med i forandringsprocessen.

KUNDERNE
Hvad synes kunderne om at handle i butikken?
Tal med kunder om deres oplevelse i butikken i forbindelse med et indkøb. Tag deres input alvorligt og reager på det ved at tage inputtet med i forandringsprocessen.

KONKURRENTERNE (OG ANDRE INTERESSENTER)
Hvad siger konkurrenterne om, hvad der kendetegner din butik?
Find ud af, hvad dit image er hos forskellige /konkurrenter/meningsdannere i markedet. Hvis du er en seriøs cykelforretning, er det interessant at vide, hvad cykelnørderne mener. Selv om denne information kan være karikeret og overdrevet, så indeholder den ofte et gran af sandhed, som også kan bæres med ind i den forestående forandringsproces.

TIPS & TRICKS

*

overskudsgrad = overskud før renter/omsætning x 100

*

Omsætning = Trafik x Basketsize

*

INSPIRATION-CASE, der knytter sig til dette værktøj:

En Vision og Mission skal ud og ”leve” i butikken – den skal ikke bare stå beskrevet i en strategiplan inde på kontoret! Bare for at give et eksempel – nogle efterlever dette råd meget bogstaveligt. På Frederiksborggade i København skilter bandagist Jan Nielsen A/S med sin vision, mission og værdier. De er rigtig godt formuleret – og så både ”brander” og forpligter det virksomheden langt mere, end hvis det gode arbejde var gemt af vejen for alt og alle.

NEXT STEP
Vælg FASE 2 “Indhent nye data” for at komme videre.

Når du har erkendt behovet for forandring, og kender karakteren af de udfordringer butikken har, er du parat til at fortsætte med fase 2. 

Kildehenvisning:
Vismas ordbog (e-conomics) til brug for opslag vedrørende økonomi, herunder regnskabsanalyser som indtjeningsanalyse og rentabilitetsanalyse:
Link: https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog

SE HELE RR TOOLBOXEN