Der er helt sikkert forskel på dine kunder. Derfor er det hensigtsmæssigt at dele dine kunder op i bestemte grupper, dvs at segmentere din kunder/målgrupper i grupper, der hver især er relativt ensartede med hensyn til behov, ønsker og interesser i forhold til din butik, varer og/eller brand. Det giver dig meget større træfsikkerhed i dit arbejde med at nå dine kunder, fordi du kan tilpasse dine værditilbud, kommunikation og markedsføring meget præcist til hvert segment.

Gennem observationer og f.eks. interviews kan du få indblik i kundernes tanker og hvad de foretager sig på kunderejsen før, under og efter købet, og du kan dermed danne dig et ret godt billede af hvad, der er karakteristisk for hvert segment. For at få et visuelt billede af hvert segment kan du med fordel udarbejde en såkaldt “persona”. Hver persona repræsenterer en gruppe realistiske kunder fra den virkelige verden. Der er således ikke tale om et ægte individ, men om en fiktiv person, sammensat på baggrund af dine observationer og interviews med forskellige kunder, med ensartede behov. Med personas får du sat ansigt på din målgruppesegmenter.

 

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med aktiviteten: Målgruppen

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvem er mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN