At bruge TO DO værktøjet betyder, at du får lavet en plan for testprojektet. For at kunne skabe planen, skal du svarer på de grundlæggende og relevante spørgsmål i nedenstående 10 trin i forhold til: Hvad der skal testes, hvordan det skal testes, hvem der skal involveres, hvordan de skal involveres, hvor og hvornår det skal foregå, hvilke materialer, der skal benyttes, hvilke omkostninger det vil medføre, og sidst men ikke mindst, hvilken af de 4 testtyper: PINNOCCHIO, FAKE DOOR, MECHANICAL TURK eller ONE NIGHT STAND man har valgt.

Værktøjet er inspireret af projektledelsesmetoder, og gennem brugen af værktøjet kan der efterfølgende udfærdiges et skema, der giver overblik over testforløbet. Dette kan bruges til at vise opgaver, tidsforløb og involverede personer. Planen og skemaet kan laves på computer, papir, tavle eller planche. Alt efter hvilken kommunikationsform og hvilke kanaler butikken plejer at bruge.

 

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

Når TO-DO listen skal skrives, er det vigtigt at være flere, der arbejder sammen, så I kan inspirere hinanden. Sæt derfor et godt team til opgaven. Inddrag de medarbejdere, der skal være med til at gennemføre testen. TO-DO delen er et vigtigt element, og ved at svare på TO-DO spørgsmålene designer du faktisk hele rammen for din test og gennemtænker dermed også selve testidéen.

Svar på de spørgsmål, der er listet i de efterfølgende trin.

Hvordan skaber du en hurtig version af det produkt, den proces, den event, den idé etc., som du skal have testet?

Hvordan defineres din testmålgruppe?
Hvordan vil du karakterisere personerne?
Hvordan vil du komme i kontakt med dem, så de deltager i din test?

Hvordan vil du beskrive selve testsituationen trin for trin?

Hvordan kan du bedst muligt skabe en test, hvor du kan måle kundernes interesse – og hvis det er muligt og giver mening – få dem til at bestille/betale for det du tester?

Hvordan kan du lave god projektledelse for dit testprojekt og i din plan svare på de følgende underspørgsmål:

a. Hvilke personer vil du involvere?
b. Hvilke handlinger skal disse personer udføre før, under og efter testen?
c. Hvilket sted er bedst til netop din test? (Kunne være online, fysisk eller begge steder)
d. Hvornår vil du udføre testen?
e. Hvordan vil du på sammen tid gøre det nemt og billigt at udføre testen?
f. Hvilke ressourcer skal du bruge? (Penge, mennesker, materialer)
g. Hvordan kan du træne og lave en god generalprøve på din test?

Hvad skal der til for at du vurderer din test værende en succes? Hvad vil du måle resultatet ud fra?

Er din test god nok til at få dig væk fra at tage beslutninger ud fra hypoteser og formodninger og hen mod at tage beslutninger på basis af de konkrete fakta som dine testdata kan give dig?

Hvad vil du foretage dig når testen er slut?
Hvordan vil du håndtere din fortsatte kunderelation til deltagerne?

SÅDAN KOMMER DU VIDERE:

Dine svar på ovenstående spørgsmål i de 10 trin skal dokumenteres og måske visualiseres i dit valgte format (computer/papir/planche/tavle). Og så skal du turde at kaste dig ud i det og eksperimentere. Hvis du ikke ønsker at sætter eksisterende og kommende kunderelationer på spil gennem testen, kan du i stedet arbejde fremad ved konstant at tilpasse produkt og service til kundernes behov via små tests, og hvor du løbende bliver mere sikker på hvad der virker og ikke virker.

TIPS & TRICKS

*

Visualiser din plan på en planche og design et skema der viser: Hvad der skal ske, hvornår det skal ske og hvem der er ansvarlig for de handlinger der skal udføres. Del skemaet med de involverede personer og hæng det gerne op så alle kan se det.

*

Bland gerne gode elementer fra de 4 testtype: PINNOCHIO, FAKE DOOR, MECHANICAL TURK og ONE NIGHT STAND, så du får skabt den test der passer til netop din butik.

*

Lad ikke dit testen blive for kompliceret ved at forsøge at teste for mange forskellige ting på samme tid.

*

Accepter at det kan gå galt, og at det er gennem de fejl, der sker, at du lærer.

*

Tænk over hvorledes du motiverer og inddrager det personale, der skal være med til at gennemføre eksperimentet, således at de kan se meningen med det, og således at de føler sig motiverede.

*

Når testen har kørt et kort stykke tid, så sæt dig sammen med dem det involverer, og se sammen på, om der er noget der skal justeres. Juster til og fortsæt, men vær parat til at justere igen, hvis forholdene ændrer sig. Det vil sige, at du løbende skal holde øje med din test.

*

Interview meget gerne de deltagende personer, når de har været gennem testen. Her anbefaler vi, at du henter inspiration i værktøjet Personlige interviews. Især kan det være vigtigt, at få kundernes efterfølgende respons på det de oplevede i butikken under testen, ligesom det er vigtigt at få medarbejdernes erfaringer med at håndtere testen. Herunder ikke mindst at hører, hvilke kommentarer de fik fra kunderne. Denne viden kan være med til, at du bedre kan afgøre, om din løsning skal iværksættes, og hvilke justeringer du skal foretage i denne.

*

INSPIRATION-CASES, der knytter sig til dette værktøj:

Når de studerende på PBA Innovations uddannelsen planlægger, hvordan de skal teste deres forskellige nye produktideer, starter de med at besvare spørgsmålene i TO-DO-værktøjet. Det giver altid anledning til gode dialoger mellem teammedlemmerne og herigennem bliver de studerende bedre til at skabe det testdesign, som er mest relevant for deres idéudvikling.  De studerende arbejder altid meget visuelt og opfordres til at illustrere deres beslutninger og planer på plancher, som de hænger op i klasserummet.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Afprøvning

Det er nu du skal endeligt vurdere om du har brug for at foretage flere eksperimenter, eller om du ud fra den nye viden som denne sides værktøj har givet dig kan se, at løsningen opfylder formålet. Vi kan anbefale, at du også overvejer om eksperimenter, der tager udgangspunkt i brugen af de øvrige nedenstående værktøjer, kunne give dig relevant ny viden til butikken.

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan virker min løsning?

Når afprøvning af eksperimentet er slut, er det vigtigt at du opsamler og vurdere den nye viden resultatet har givet dig. Det betyder, at du skal se på om den løsning du havde udviklet virkede, og om den gav værdi til butikken. Her skal du bruge de succeskriterier du selv sætter op for eksperimentet under “Effektmåling”.

Kildehenvisning:

Grundbog i Projektledelse, Hans Mikkelsen & Jens Ove Riis, Prodevo, 15. januar 2011
The Lean Start Up, Eric Ries, Penguin Books Ltd, 6. oktober 2011
Alberto Savoya, The Right It. ”Why so Many Ideas Fail and How to Make Sure Yours Succeed”, Harpercollins Publishers inc., 22 marts 2019

Værktøjet har ikke noget ophavsperson, men er udviklet med udgangspunkt i viden om redskaber og teori fra projektledelsesområdet, herunder agil projektledelse, samt fokus på Lean Start-Up tankegangen: Build-Measure-Learn. Værktøjet er et eksempel på, hvordan man kan strukturere et testprojekt ved at svare på de spørgsmål, der i de fleste sammenhænge vil være værdifulde at stille i forbindelse med traditionel ledelse af projekter. Der findes utallige kilder indenfor projektledelsesområdet og forfatteren af dette toolboksværktøj har især fundet inspiration i de tre nævnte kilder.

Læse mere på disse links:
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything

https://www.albertosavoia.com/therightit.html
https://www.albertosavoia.com/

SE HELE RR TOOLBOXEN