Laboratoriemodellen er et værktøj, som du kan benytte dig af, hvis du vil prøve at fastlægge din butiks kernefortælling.
Modellen er inddelt i 5 dele, hvor man trinvist forsøger at få sat ord på virksomhedens værdier, mission, vision og mål.

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

Nekrologteksten (obituary = nekrolog).
En proces, hvor det handler om at få sat ord på virksomhedens eksistensberettigelse.

– Hvem vil savne din virksomhed? Og hvorfor?
– Hvordan ville verden se ud, hvis virksomheden ikke eksisterede?
– Hvordan har virksomheden gjort en nævneværdig forskel?

Start med at formulere følgende sætning: ”Vi må på det beklageligste meddele, at vi i ”XX” har set os nødsaget til at lukke…”. Hvad ville der mere stå? Hvad håber du, at butikken vil blive husket for?

Screening af stamdata
Her går det ud på at undersøge virksomhedens identitet. Det handler både om butikkens egen selvopfattelse og om virksomhedens image – altså om kundernes og omverdenens opfattelse af din butik.

Interne stamdata:
Hvad er virksomhedens kultur og selvopfattelse?
– Vision, mission og værdier
– Virksomhedens milepæle
– Medarbejdernes historier

Eksterne stamdata:
– Markedstendenser
– Hvad er virksomhedens image?
– Hvilke historier fortæller kunderne?
– Opponionsdannere

Destillering af stamdata
Her sammenligner man de to ”opfattelser” fra trin 2, og prøver at finde fællestræk eller store afvigelser.

– Sortering af de indsamlede data.
– Samstem det interne (identiteten) og eksterne (image) og reparer gaps
– Er der gaps mellem det, som virksomheden gerne vil opfattes som, og den måde de bliver opfattet?

Formulering af kernefortællingen
Her forsøger du at formulere virksomhedens kernefortælling ud fra de foregående tre punkter.

– Hvad kæmper virksomheden for?
– Hvilke drømme får kunderne med i købet?
– Hvad oplever kunderne i din butik?

Syretesten
Her undersøger du, om virksomhedens kernefortælling er unik. Er den ikke det, må du forfra igen!

..og så kan historien endelig begynde!
Når kernefortællingen er på plads, kan du starte på alle dine kommunikationsaktiviteter. Alle historierne internt og eksternt, som til syvende og sidst skal hænge sammen med din kernefortælling. Men hvordan finder du på alle historierne? Råstoffet kan komme mange steder fra – hent inspiration i den nedenstående illustration:

Medarbejderne
Søg hos alle medarbejderne. Interview dem (start med dem, som bedst repræsenterer butikkens værdier). Hold øje med daglige episoder. Hold øje med dem, som gør en forskel.

Lederne
Historier om lederen. Kan blive til en myte. Er der vandrehistorier, udfører denne ritualer etc? Succeser og kriser, som lederen har fået butikken igennem.

Grundlæggelse
Historien om garagen, tilfældigheden, kampen. De første spadestik. Interview grundlæggeren. Hvad drev grundlæggeren? Hvad var drømmen?

Milepæle
Hvad har været med til at forme butikken? En stor aftale, et opkøb, succespordukter, succeshistorier? Kriser – hvordan kom I ud af den?

Produktet
Hvordan er konceptet opfundet? Navnet , logoet, formen?

Samarbejdspartnere
Hvad kendetegner relationerne? Hvordan er I afhængige af hinanden?

Historier fra kunderne
Få dem til at fortælle kundehistorie og anmelde. Gå i dialog med dem – få feedback,

Opinionsdannere
Dem som sætter dagsordenen inden for jeres felt – ofte dem medierne henvender sig til. De skal ikke købes – du skal have deres sande version.

TIPS & TRICKS

*

Det er en god idé at alliere dig med folk, som er vant til at arbejde med skriftlighed og historiefortælling, hvis du ikke føler, at du selv har kompetencerne. For ”storytelling” er kommet for at blive og er en lige så vigtig del af driften som alt mulig andet.

*

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvad tilbyder jeg mine kunder?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

Kildehenvisning:
Storytelling – branding i praksis, Klaus Fog m.fl, Samfundslitteratur, 2. udgave, 3. oplag 2013
International Markedsføring, Finn Rolighed Andersen, 6. udgave 2019

SE HELE RR TOOLBOXEN