En SWOT-analyse er et utroligt enkelt, men alligevel kraftfuldt værktøj, der hjælper dig med at udvikle din forretningsstrategi. SWOT står for Styrker (Strengths), svagheder (Weaknesses), muligheder (Opportunities) og trusler (Threats).

Styrker og svagheder er interne i din virksomhed – ting som du har en vis kontrol over og kan ændre. Eksempelvis hvem der er på dit team, dine samarbejdspartnere og din placering.

Muligheder og trusler er eksterne ting, der foregår uden for din virksomhed, på det større marked. Du kan drage fordel af mulighederne og beskytte dig mod truslerne – men du kan ikke ændre dem. Eksempelvis konkurrenter, priser på råvarer og tendenser for kundeshopping.

For at en SWOT-analyse skal være effektiv, er virksomhedens ejere og ledere nødt til at være dybt involveret. Dette er ikke en opgave, der kan delegeres til andre. Men ledelsen bør heller ikke udføre arbejdet i isolation. For at få de bedste resultater, bør du samle en gruppe af mennesker, der har forskellige perspektiver på virksomheden. Vælg personer, der kan repræsentere forskellige aspekter af din virksomhed, fra salg og kundeservice til markedsføring og produktudvikling. Alle skal have plads ved bordet.

Innovative virksomheder ser endda uden for deres egne interne rækker, når de udfører en SWOT-analyse og får input fra kunder for at tilføje deres unikke indsigter. Hvis du er under opstart eller driver en virksomhed på egen hånd, kan du stadig foretage en SWOT-analyse. Søg input fra venner, der ved lidt om din virksomhed, din revisor eller endda kunder og leverandører. Nøglen til nye indsigter finder du ved at arbejde med forskellige indgangsvinkler fra start af.

Etablerede virksomheder kan bruge en SWOT-analyse til at vurdere deres nuværende situation og bestemme en strategi for at komme videre. Men husk, at verden forandre sig konstant, og du vil skulle revurdere din strategi ved at gennemføre en ny SWOT-analyse hver 6. til 12. måned.

En SWOT-analyse kan organiseres på en planche som denne:

SÅDAN GØR DU TRIN-FOR-TRIN:

REKRUTTERING
I god tid inden SWOT-mødet skal du rekruttere deltagere fra forskellige dele af din butik, og sørg for, at du har repræsentanter fra hele organisationen. Du vil opdage, at forskellige grupper/interessenter i din butik vil have helt forskellige perspektiver – perspektiver, der alle er vigtige og med til at gøre din SWOT-analyse vellykket.

INTRODUKTION
Som introduktion til SWOT-mødet gennemgår du SWOT-analysens principper. Nedenstående spørgsmål kan hjælpe med at forklare hvert afsnit i SWOT og skabe kreativ tænkning blandt deltagerne.

Styrker
Styrker er interne, positive egenskaber der knytter sig til din butik. Dette er ting, der er inden for din kontrol.
– Hvilke forretningsprocesser er succesrige?
– Hvilke aktiver har du i dit team, såsom viden, uddannelse, netværk, færdigheder og omdømme?
– Hvilke fysiske aktiver har du, såsom kunder, udstyr, teknologi, kontanter og patenter?
– Hvilke konkurrencefordele har du i forhold til din konkurrence?
– Find selv på flere spørgsmål vedr. styrker

Svagheder
Svagheder er negative faktorer, der forringer butikkens styrker. Dette er ting, du muligvis skal forbedre for at være konkurrencedygtig.
– Er der ting, som din butik mangler, for at være konkurrencedygtig?
– Hvilke forretningsprocesser skal forbedres?
– Er der materielle aktiver, som din virksomhed har behov for, såsom penge eller udstyr?
– Er der huller i dit team?
– Er din placering ideel ift. opnåelse af succes?
– Find selv på flere spørgsmål vedr. svagheder

Muligheder
Muligheder er eksterne faktorer i dit forretningsmiljø, der sandsynligvis bidrager til din succes.
– Vokser dit marked, og er der tendenser, der tilskynder folk til at købe mere af det, du sælger?
– Er der kommende begivenheder, som din butik muligvis kan drage fordel af for at styrke forretningen?
– Er der kommende ændringer af regler, der kan påvirke din butik positivt?
– Hvis din butik er i gang, tænker kunderne meget på dig?
– Find selv på flere spørgsmål vedr. muligheder

Trusler
Trusler er eksterne faktorer, som du ikke har kontrol over. Det kan være en god ide at overveje at etablere beredskabsplaner til håndtering af disse faktorer, hvis de opstår.
– Har du potentielle konkurrenter, der kan komme ind på dit marked?
– Vil leverandører altid være i stand til at levere de varer, du har brug for, til de priser, du har brug for?
– Kunne den fremtidige teknologiudvikling ændre, hvordan du handler?
– Ændres forbrugernes adfærd på en måde, der kan have negativ indflydelse på din virksomhed?
– Er der markedstendenser, der kan blive en trussel
– Find selv på flere spørgsmål vedr. trusler

INDIVIDUEL BRAINSTORMING
Udlever en stak Post-It til hver deltager og giv dem tid til, på egen hånd, at generere ideer til butikkens hhv. Styrker, Svagheder, Trusler og Muligheder. Ved at lade deltagerne arbejde individuelt forhindrer du gruppetænkning og sikrer, at alle idéer bliver noteret.

OPSAMLING
Efter 5- 10 minutters individuel brainstorming sætter du  alle Post-its op på væggen/planchen. Mange af idéerne vil ligne hinanden eller have et vist overlap. Disse grupperes. Tillad enhver deltager at tilføje yderligere Post-its på dette tidspunkt, hvis en andens idé giver inspiration til en ny tanke.

RANGERING
Når alle ideerne er organiseret, er det tid til at rangere ideerne. Her kan du f.eks. bruge afstemningssystemet Dot-voting, hvor alle får fem eller ti ”stemmer” (dots), som de kan distribuere på enhver måde, de vil. Selvklæbende små runde labels f.eks. 8 mm i forskellige farver (købes i enhver boghandel) er nyttige til denne del af øvelsen. Se nærmere under Dot-voting

LISTEN ER KLAR
Baseret på afstemningen vil du nu have en prioriteret liste over faktorer og indsigter, der skal arbejdes videre med. Naturligvis er listen til diskussion og debat, men det er normalt ledelsen, der foretager den endelig prioritering.

DOWNLOAD
SWOT CANVAS

TIPS & TRICKS

*

Tag løbende billeder af processen – måske er der noget interessant gemt på en Post-it der ikke lige blev synlig første gang der skulle prioriteres.

*

Vær visuel – del din SWOT på kontorvæggen eller hvor det passer, så det er nemt for dine medarbejdere at føle sig involveret og bedre forstå strategien.

*

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Find de vigtigste indsigter

SE HELE RR TOOLBOXEN