Når du skal vurdere dine kunders oplevelse i din butik, er der forskellige faktorer, som du bør kigge på.  

  • Du må forsøge at sætte dig i dine kunders sted og gennemføre en kunderejse med alt hvad det indebærer – eksempelvis kan du herunder fokusere på forretningsgangen omkring en reklamation. 
  • Du må observere, hvordan rammerne i og omkring dine varer fungerer

På den måde får du forskellige indsigter, som gør det muligt at optimere butiksoplevelsen. 

Der knytter sig 3 gode værktøjer til ovennævnte, som vi vil anbefale dig at bruge: 

OBSERVATIONER OG OBSERVATIONSTEKNIK
Når du observerer ser du tingene med dine egne øjne. Det altså ikke er noget andre siger, at de har set eller oplevet. Observationsteknik betyder, at du sætter dine iagttagelser i system, så du derved får en systematisk overvågning af den butik, som du iagttager.

OPLEVELSESHJULET
Oplevelseshjulet er et analyse værktøj, som indeholder 11 dimensioner, der tilsammen kan give et billede af, hvor god en oplevelse du leverer til dine kunder.

MYSTERY SHOPPER
En “Mystery shopper” er en helt almindelig forbruger/kunde, der engageres til at agere som kunde, og afrapporterer, hvad personen oplever af såvel gode som mindre gode ting. Ved at bruge Mystery Shopper-værktøjet kan du få indsigt i, hvordan kunderne oplever det, at være kunde i din butik.

NEXT STEP
Vælg et VÆRKTØJ for at komme videre i dit arbejde med AKTIVITETEN: Oplevelsen af min butik

ELLER…
Vælg en AKTIVITET for at komme videre i dit arbejde med SPØRGSMÅLET: Hvordan er mine kunders indkøbsoplevelse?

ELLER…
Vælg et SPØRGSMÅL for at komme videre i dit arbejde med FASE 2: Indhent nye data?

SE HELE RR TOOLBOXEN