RR MORGENBRIEFING #3
GIGANTERNES INDMARCH I DETAILHANDLEN

Hvad gør du som mindre detailbutik, når Amazon og andre giganter i nærmeste fremtid buldrer ind over den danske detailhandel?

6. november 2018 – arrangement hos Cphbusiness, Lyngby
Tirsdag d. 6. november 2018 bød Cphbusiness under projekt Retail Reinvented velkommen til RR Morgenbriefing #3. 

Denne gang med fokus på “Giganternes indmarch i detailhandlen og de konserkvenser det kan få for den lille og mellemstore detailbutik. CBS, Boston Consulting Group, Libratone, Eshoes, Brancheforeningen Wear/Dansk Erhverv og Cphbusiness delte ud af analyseresultater, erfaringer og viden om de nye globale handelsplatforme, som nogen ser som en trussel og andre som en ny mulighed. Mere end 100 butikschefer, butiksejere, medieansvarlige, studerende, undervisere og konsulenter fra detailbranchen fik, sammen med alle de der fulgte arrangementet via live streaming på Facebook, masser af viden og inspiration til deres videre arbejde inden for detailhandel.

RR Morgenbriefing #3 gav svar på en række aktuelle spørgsmål:
– Hvem er giganterne?
– Hvad sker der, når giganterne etablerer sig i detailhandelen?
– Hvordan vil det påvirke min forretning?
– Hvilke megatrends vil generelt påvirke fremtidens detailhandlen?
– Hvilke parametre er afgørende for konkurrenceevnen i fremtiden?
– Vil min butik overhovedet kunne modstå presset fra giganterne?
– Hvordan udnytter jeg mulighederne og ruster min butik til fremtiden?
… og meget meget mere.

SE ALLE OPLÆGGENE HER

Velkommen til Retail Reinvented  – Et projekt om fremtidens detailhandel

8.30-8.35
Vi byder velkommen.
Præsentation af formålet og visionen for non-profit netværksprojektet Retail Reinvented,
v/ Carina Burhøj, RR projektleder, lektor, Cphbusiness og
Jan-Christian Haxthausen, RR projektleder, lektor, Cphbusiness

Carina Burhøj er lektor på Erhvervsakademiet Cphbusiness med speciale i salg og markedsføring og har mange års erfaring fra danske, skandinaviske og internationale virksomheder flere inden for retailsektoren. Carina Burhøj underviser til daglig på markedsføringsøkonom uddannelsen og er sammen med Jan-Christian Haxthausen projektleder for Forsknings- og Udviklingsprojektet Retail Reinvented.

Jan-Christian Haxthausen er lektor på Erhvervsakademiet Cphbusiness med speciale i salg og markedsføring og har i mange år arbejdet i førende danske og internationale virksomheder. Jan-Christian Haxthausen underviser til daglig på markedsføringsøkonom uddannelsen og er sammen med Carina Burhøj projektleder for Forsknings- og Udviklingsprojektet Retail Reinvented.

Hvordan ser jeres digitale strategi ud?

8.35-8.40
Digital Vækstkultur tilbyder gratis kompetenceudvikling i digitalisering og e-handel for små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne kan deltage med 2-3 medarbejdere i 6 undervisningforløb, fagligt netværk, individuelle sparringssessioner, matchmaking med studerende og masterclasses.
v/ Heidi Svane, Moderator på RR Morgenbriefing #3, Projektleder, Digital Vækstkultur

Heidi Svane er Head of Digital hos Lifestyle & Design Cluster. Innovation har været primus motor i alt hvad Heidi har rørt ved, fra de mange år som selvstændig detaildrivende, til konceptudvikler hos Internationale virksomheder samt Lab agent hos Danmark ældste innovation hus. I dag driver Heidi projekter hos LD Cluster hvor digitalisering er katalysatoren for innovation og udvikling.

Megatrends i detailhandlen – Udnyt dem til bedre forretning

8.40-8.55
Hvad er en megatrend? Hvilke megatrends præger detailhandlen idag – både globalt og i Danmark? Hvordan påvirker megatrends måden vi skal drive fysisk butik på? Få indsigt i megatrends og eksempler på hvordan du med megatrends in mente kan skabe bedre forretning. (oplægget er på engelsk)
v/ Jonas Hedman, Professor (MSO) of Digitalization at CBS

Jonas Hedman er førende ekspert i kontantløse samfund. I sin forskning beskæftiger Jonas Hedman sig med digital transformation af penge og udbredelsen af B2B platforme som en vigtig økonomisk kraft. På CBS underviser Jonas Hedman på master- og executive kurser og driver adskillige forskningsprojekter.

CASE 1: Libratone

8.55-9.15
Den prisvindende højtalervirksomhed Libratone sælger sine produkter globalt via Amazon. Hvordan påvirker samarbejdet Libratones forretning, hvordan kan en digital platform tilbyde kunderne en lige så spændende oplevelse som den fysiske butik, og hvad har overrasket Libratone allermest i samarbejdet med den platform som mange frygter. (oplægget er på engelsk)
Alex Oberberg, VP Global Marketing, Libratone A/S

Alex Oberberg har gennem de sidste 17 år ud-viklet en exceptionel forståelse for international markedsføring heraf mere end 10 år med digital markedsføring. Axel Oberberg har hjulpet mange små og mellemstore virksomheder, offentlige institutioner og store virksomheder til at blive mere digitalt fokuseret med en stærk performance-dri-ven tilgang – en tilgang, der med maksimal effekt har skabt resultater og øget markedsværdi for virksomhederne.

”Disruption at Our doorstep”
– et strategisk perspektiv på giganternes indmarch i Norden

9.15-10.00
Nordisk e-handel ”boomer”. Når Amazon formentlig snart ankommer til de nordiske lande, vil det forstærke e-handels- trenden, ændre den måde forbrugeren foretager sine indkøb, og medføre store implikationer for nordiske virksomheder. Nordiske detailhandlere og producenter står foran et strategisk dilemma – ”Join with Amazon or fight back”. Begge veje giver udfordringer, men som detailhandler er du nødt til at reagere, og strategien skal ligge klar før Amazon gør sin entré.
v/ Emil Stamp, Senior Principal, BCG – The Boston Consulting Group

Emil Stamp er senior principal hos BCG, med mere end 7 års erfaring indenfor consumer goods og retail. Han har rådgivet danske og udenland-ske detailhandlere og producenter på strategiske såvel som operationelle opgaver. Desuden er han hovedforfatteren bag BCG rapporten ”Disruption at Our Doorstep”, der kortlægger detailhandleres og producenters udfordringer og muligheder forbun-det med Amazons forestående entré i Norden.

CASE 2: Eshoes A/S

10.05-10.25
I 2011 begyndte Eshoes A/S, at sælge sine varer på Amazon og efter en udfordrende opstart udgør Amazon-salget i dag mere end 50% af Eshoes samlede omsætning. Få værdifuld indsigt i ”does and don’ts” på Amazon og vigtigst af alt hvordan du bliver fundet på Amazon, når Søren Kipling deler sin erfaring fra
Eshoes og 7 år som aktiv sælger på Amazon.
v/ Søren Kipling, direktør, Eshoes A/S

Søren Kipling er Cand.scient.soc. i psykologi og økonomi. Søren Kipling åbnede sin første webshop i 2005, der solgte børnetøj. I dag driver han sko sitet Eshoes på 5 markeder og sælger bl.a. via Amazon. Søren Kiplings erfaring fra 7 år som aktiv sælger på Amazon har givet ham en værdiful indsigt i ”does and don’ts”.

8 trin til den gode indkøbsoplevelse – og bedre konkurrenceevne

10.25-10.45
Få et bud på, hvordan du med fokus på 8 områder kan optimere dine kunders indkøbsoplevelser. Metoden kan forbedre din butiks konkurrenceevne, når du skal tage kampen op mod giganterne. Hør Anders Bjerring Høier konkretisere, hvad du bør fokusere på, og hvordan du kan gribe en planlægningsproces an, hvor du step-by-step tager stilling til din butiks performance og potentiale.
v/Anders Bjerring Høier, Lektor, Cphbusiness

Anders Bjerring Høier er underviser på Erhvervs-akademiet Cphbusiness, hvor han på området
”Service og Oplevelser” underviser serviceøkonom studerende i fagene Retail Management, Erhvervs-økonomi, Marketing og Strategi. Anders Bjerring Høier har været administrerende direktør for en dansk detailkæde i sportsbranchen i mere end 20 år og bruger denne erfaring i Forsknings- og Udvik-lingsprojektet Retail Reinvented på Cphbusiness.

PEP TALK & overlevelsesstrategier

10.45-10.55
Hør Nikolai Klausen, direktør i brancheforeningen Wear, give detailbranchen en kærlig opsang, men også bud på overlevelsesstragier for den mindre specialbutik, der ønsker at have en eksistensberettigelse i fremtidens detailhandlen. Tag en tudekiks med, for der bliver sjældent lagt fingre imellem når Nikolai Klausen ytre sig.
v/ Nikolai Klausen, direktør i brancheforeningen Wear og politisk konsulent i Dansk Erhverv

Nikolai Klausen har de seneste tre år været ansat i Dansk Erhverv som direktør for brancheforeningen Wear. Nikolai Klausen har mere end 30 års erfaring fra detail- og modebranchen, som de seneste år har gennemgået en stor forandring. Nikolai Klau-sen brænder for detailhandlen og ser fortsat store muligheder for specialhandlen, i en tid hvor alle taler om nethandel.

Afslutning

v/ Heidi Svane
Moderator på RR Morgenbriefing #3, Projektleder, Digital Vækstkultur

MEDARRANGØR DIGITAL VÆKSTKULTUR

Digital vækstkultur er et EU finansieret projekt, der drives af Erhvervsakademiet Cphbusiness, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Aarhus, University College Nordjylland, Erhvervsakademi Lillebælt og Serviceplatform. Se DVK-forløbet i din region, datoer, indhold og tilmeldingen her:
http://xn--digitalvkstkultur-yrb.dk/

DVK      den-europaeiske_socialfond