KAN SERVICEKVALITETEN BEVARES NÅR RÅDGIVNINGEN ERSTATTES AF DIGITALE KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJER

12. september 2017
Fog sælger (bl.a.) carporte i høj kvalitet og med højt serviceniveau i den personlige rådgivning.

Fog Værebro Trælast og Byggecenter har en travl hverdag med at servicere forretnings- og privatkunder med rådgivning om alt fra skruer til maskiner og installationer. Et af Fog Værebro’s specialer er salg af carporte til selvbyg.

I dag er carportsalget primært baseret på personligt salgsarbejde understøttet af produktinformationer på virksomhedens website samt showroom i Værebro. Spørgsmålet, som Fog stiller, er hvordan – og i hvilket omfang – internettet vil blive en kanal, der kommer til at overtage ”rådgivningsfunktionen” så kunder i fremtiden i fuldt eller delvist omfang kan betjene sig selv.

Fra tanke og spørgsmål til nærmere undersøgelse i en travl hverdag kan være noget af en udfordring. Fog stillede sig derfor til rådighed for et projektarbejde sammen med studerende fra Cphbusiness Lyngby for nærmere at belyse udfordringen.

Serviceøkonom studerende arbejdede med en analyse af ’customer journeys’ for definerede målgrupper og datamatikerstuderende kreerede ’product backlog’-løsninger, som blev præsenteret for Fog.

”Vores forventning til studieprojektet var at få friske input og inspiration. I det daglige opdaterer vi hele tiden salg og produkter, men vi ville gerne i kontakt med den nye generation af internetbrugere for at få helt nye perspektiver på vores forretning” siger byggecenterchef Martin Kristensen, der selv tog sig af briefing og indledende dialog med de studerende og fik præsenteret projektgruppernes resultater på Cphbusiness i Lyngby, hvor også Fog IT og Marketing deltog.

”Forventningerne blev mere end indfriet. Den daglige drift står ofte i vejen for nytænkning – eller i hvert fald viderebearbejdning af nye tanker. Dette studieprojekt har fået os til at formulere og drøfte problemstillinger på en helt anden måde og kontakten til de unge studerende har givet nogle gevaldige øjenåbnere. Overraskende nye perspektiver og også helt konkrete innovative løsningsmuligheder har været resultatet af studieprojektet for os – og vi har efterfølgende fortsat kontakt med nogle af de studerende for at få uddybet interessante muligheder”.

”Investeringen fra vores side har været at afsætte tid til at definere studieprojektet sammen med undervisererne samt præsentere vores forretning for de studerende og stille os til rådighed for en dialog. Ressourceindsatsen er jo mest de studerende arbejde – og det har været sjovt og givende at få både feedback, indsigt i de unges informationsforbrug og købemønstre samt gennemarbejdede kommunikationsløsninger, som vi afgjort kommer til at tage med os, når vi skal innovere vores kundedialog i en digital tidsalder” siger Martin Kristensen og slutter: ”Investeringen har givet høj værdi – og Fog stiller gerne op til samarbejde med Cphbusiness i andre sammenhænge”.

 

Henning Christensen, lektor, Cphbusiness
hec@cphbusiness.dk

” Vi har efterfølgende fortsat dialog med nogle af de studerende,
for at få uddybet nogle interessante muligheder”

“Det har være sjovt og givende at få både feedback og indsigt
i de unges informationsforbrug og købemønstre”

Martin Kristensen, byggecenterchef, Fog