FREMTIDENS DAGLIGVAREHANDEL

Dagligvarehandlens logistiske udfordringer, når vi handler på nettet –

23. maj 2017
Vi køber flere og flere dagligvarer på nettet, men udbyderne kæmper med at tjene penge på forretningen. Logistikomkostningerne er den helt store udfordring. To grupper af logistikøkonom studerende på 2. semester fik lov til at analysere  hos coop.dk MAD og kom med konkrete forslag til optimering.

Dagligvarer udgør i dag en relativt beskeden del af den samlede nethandel, men er til gengæld i stærk vækst. Forbrugerne, især børnefamilierne, finder det bekvemt at kunne bestille alle dagligvarer når det passer dem, og få varerne leveret til døren – endda til priser der matcher discountbutikkernes.

Den største spiller på markedet i Danmark er Nemlig.com som selv oplyser, at de omsætter for mere end 1 mia. på årsbasis. Til gengæld har de år efter år leveret underskud på tocifrede millionbeløb. Synderen er logistikomkostningerne: Last mile distribution med levering til forbrugerens dør er ekstremt dyrt sammenlignet med levering til det traditionelle supermarked.

Danmarks største dagligvarekæde, coop, har også meldt sig på banen og har etableret konceptet ”coop.dk MAD” en videreførelse og kraftig udvidelse af det koncept, der startede i IRMA regi. Coop.dk MAD har en klar vækststrategi, men kæmper med en række af de samme omkostningsmæssige problemer som de øvrige udbydere.

I løbet af marts og april 2017 gav coop.dk MAD to grupper logistikøkonom studerende på 2. semester mulighed for at analysere og komme med forslag til forbedring på konkrete områder. Opgaven blev afviklet som en del af de studerendes indkøbsprojekt på 2. semester.

Opdragsgiver fra coop.dk MAD var Logistik & Udviklingschef Fredrik Dackehag og hans ønske var, at de studerende skulle undersøge optimeringsmuligheder indenfor emballageområdet. Emballage er en af de største enkeltomkostninger i forbindelse med levering af dagligvarer til forbrugerens dør. Ud over at tjene som transportemballage for de varer vi køber på nettet, skal emballage samtidig sikre en ubrudt kølekæde helt frem til forbrugeren når det drejer sig om køl- og frostvarer. Ydermere har den valgte emballage afsmittende effekt på distributionsomkostningerne.

De studerende gennemførte besøg på coop.dk MAD’s distributionscenter, gennemførte interviews og fik stillet data til rådighed til brug for analyser. Under vejledning af Søren Schulian udarbejdede de to grupper hver sin 20 siders rapport med analyseresultater og helt konkrete anbefalinger til optimering af emballage anvendelsen. Ud over rapporterne gav hver af de to grupper yderligere en mundtlig præsentation og perspektivering med deltagelse af Fredrik Dackehag.

Stort besparelsespotentiale i nye emballageløsninger
De studerende gennemførte grundige analyser af emballageforbrug og kapacitetsudnyttelse i forhold til de anvendte emballagetyper. Gennem analysearbejdet blev der fundet betydeligt besparelsespotentiale, både i forhold til selve emballageomkostningen, men også, som afledet konsekvens, en lavere distributionsomkostning, idet man vil skulle flytte mindre ”luft” i halvfyldte kasser.

Som led i arbejdet med de studerendes anbefalinger til coop.dk MAD, har de haft lejlighed til at undersøge dele af markedet for emballage og har arbejdet med en forbedret udnyttelse af allerede eksisterende IT-løsninger og data. Endelig har de studerendes arbejde ført til konkrete anbefalinger i forhold til et forbedret system til returemballage. Implementering af disse forslag, helt eller delvist, vil ud over at nedbringe omkostninger, også være i god overensstemmelse med coop’s CSR politik.

I betragtning af opgavens kompleksitet, den tid der var til rådighed samt det faglige niveau, der kan forventes på 2. semester, er resultatet imponerende godt. Flere af forslagene fra de studerende kan coop.dk MAD med stor fordel arbejde videre med og efterfølgende implementere med betydelige omkostningsbesparelser som resultat.

Dagligvarehandel på nettet er et stærkt konkurrencepræget marked og forudsætningen for at få lov til at gennemføre opgaven hos coop.dk MAD var derfor absolut fortrolighed. Derfor kan vi desværre ikke offentliggøre rapporter og præsentationer.

Logistikøkonom studerende har i foråret 2017 analyseret og foreslået forbedringer på coop.dk MADs emballagestrategi

Logistik- og Udviklingschef i Coop, Fredrik Dackehag, gennemgår forsendelsesemballage med de studerende

Louise Gaarsdal Nielsen, Christina Domino Nielsen, Andreas Dragsted fra logistikøkonom-uddanelsen fremlægger deres analyse