FOKUS PÅ BOLIGINDRETNING

10. oktober 2016
Mere end 300 studerende fra Cphbusiness i København og Lyngby arbejder i dette semester med at analysere kundeadfærd inden for boligindretning. Indretning af boliger er et populært tema i magasiner, tv-programmer og på sociale medier. Alligevel er kundeoplevelse og kundeadfærd i relation til boligindretning et område, der hverken er forsket meget i eller beskrevet i særlig stor udstrækning. Det skal denne omfattende analyse, som er en af efterårets centrale aktiviteter i Retail Reinvented, være med til at give et svar på.

Analyserne tager udgangspunkt i den hypotese, at der er behov for et kompetenceløft for butiksejere og medarbejdere med det mål at give kunderne en bedre oplevelse i boligindretningsbutikkerne og ultimativt øge salget. Det er således planen, at analysen ikke blot skal føre til større indsigt i emnet, men også munde ud i en række konkrete anbefalinger til, hvordan kundernes oplevelse kan udvikles og forbedres.

Retail Reinvented er planlagt til at vare minimum 3,5 år, hvor efteråret 2016 er det første semester i projektet. Projektets daglige ledere Carina Burhøj og Jan-Christian Haxthausen forklarer, at der i projektets første år primært er fokus på at analysere den danske detailhandel. ”Først vil vi gennem analyserne afdække hvilke udfordringer og muligheder både den fysiske og den digitale detailhandel, i dette tilfælde boligindretningsbutikkerne, står overfor netop nu. På det grundlag vil vi udvikle ideer til, hvordan kundeoplevelsen kan styrkes bl.a. ved hjælp af den nyeste teknologi. De efterfølgende semestre skal så bruges til at afprøve og videreudvikle ideer i nært samarbejde med butikkerne”, fortæller Carina og Jan-Christian.

ANALYSE:
Mere end 300 studerende fra Cphbusiness skal i 2. halvår af 2016 afdække boligindretning-
butikkernes udfordringer og muligheder

Lektor Carina Burhøj og lektor Jan-Christian Haxthausen fra Cphbusiness, er projektlederne på Retail Reinvented.