DE UNGE FRAVÆLGER DETAILBRANCHEN
SOM KARRIEREVEJ

2. oktober 2017
Efter endt uddannelse forestiller kun 22 % af de studerende på Erhvervsakademiet Cphbusiness sig, at de vil søge et job i detailhandlen. Det er især manglende tro på karrieremuligheder og ordentlige lønforhold, der skræmmer de unge bort fra detailhandlen. Og så forbinder de unge slet ikke et job i detailhandlen med prestige.

 

På Cphbusiness har vi spurgt 837 studerende fordelt på 6 forskellige uddannelser, hvilke forventninger de har til et fremtidigt job – og i hvilket omfang de mener, at et job i detailhandlen kan indfri disse forventninger. Analysen afslører et stort gap mellem de unges forventninger og deres opfattelse af, hvad detailhandlen kan tilbyde dem. Kun 22 % af de studerende kunne forestille sig, at de vil søge job i detailhandlen, når de afslutter deres uddannelse.

Analysen, som blev præsenteret på forsknings- og udviklingsprojektet ”Retail Reinvented” Morgenbriefing #1 i Lyngby den d. 13. september, er dårligt nyt for detailhandlen. De seks uddannelser, som de studerende repræsenterer, er nemlig i høj grad relevante for en fremtid i detailhandlen – ikke mindst Serviceøkonom- og Markedsføringsøkonomuddannelsen. Men heller ikke blandt de studerende fra disse to uddannelser er der interesse for en fremtid i detailhandlen.

Ansvar og godt socialt miljø
De studerende har et stort ønske om, at deres fremtidige job indeholder ansvar og et godt socialt miljø, og det mener de, at detailhandlen kan tilbyde dem. Her har branchen altså et ganske godt image at bygge videre på. Dog er det så også de to eneste områder i undersøgelsen, hvor de studerendes ønsker til deres fremtidige job stemmer overens med, hvad de mener, detailhandlen kan tilbyde dem.

Løn og karrieremuligheder
97 % af de adspurgte forbinder detailhandel med et lønniveau fra ”meget lavt” til ”moderat”. Og da de fleste vægter lønforholdene højt, må man regne med, at vi her har en af årsagerne til, at så få ønsker et job i detailhandlen. Det samme gælder forventningerne til karrieremulighederne, som kun 19 % forventer er ”gode” eller ”meget gode”. Også mulighederne for at gøre karriere vægtes meget højt blandt de studerende.

Arbejdstid og fleksibilitet
Vigtigheden af arbejdstider deler vandene nogenlunde fifty-fifty blandt de adspurgte. Der er ikke store forventninger til, at branchen har fornuftige arbejdstider, men 40 % forventer dog, at de er ”ok”.
60 % af de adspurgte forventer, at det er ”ensformigt” eller ”meget ensformigt” at arbejde i detailbranchen – lidt af et problem, da stort set alle de adspurgte tillægger frihed og fleksibilitet moderat eller stor betydning.

Et job med lav prestige
Kun 5 % af de studerende tillægger et job i detailhandlen ”høj” eller ”meget høj” prestige. ”Her har vi måske nøglen til at forstå de beskedne forventninger til et job i detailhandlen blandt de studerende”, siger adjunkt Anders Bjerring Høier, som præsenterede resultaterne på RR Morgenbriefing #1.

Anders fortæller, at man over for de studerende har bestræbt sig på, at definere detailhandlen meget bredt i forbindelse med undersøgelsen. ”Alligevel sidder man, når man læser tallene, med en fornemmelse af, at de unge i vidt opfang opfatter et job i detailhandlen som først og fremmest et ekspedientjob”, fortæller Anders og fortsætter: ”Sådan er virkeligheden jo ikke, men under alle omstændigheder har detailbranchen en kæmpemæssig udfordring med at få den kommende generation til at forstå, at detailbranchen har noget at tilbyde på de parametre, som de unge prioriterer i deres jobvalg og videre karriereforløb.

Kontakt:
Anders Bjerring Høier, adjunkt, Cphbusiness
anho@cphbusiness.dk
Carina Burhøj, lektor, Cphbusiness
carb@cphbusiness.dk
Jan-Christian Haxthausen, lektor, Cphbusiness
jch@cphbusiness.dk