BUTIKSINDRETNING PÅ SKEMAET

21. december 2016
Kreativiteten var i højsædet, da de studerende fra valgfaget Retail Management på serviceøkonom studiet i Blågårdsgade på Nørrebro fredag fremlagde deres analyser af indkøbsoplevelsen i tre udvalgte boligindretningsbutikker i København. Ved hjælp af fagets vigtigste modeller havde de studerende analyseret butikkernes serviceudbud og indretning og gav mange spændende bud på mulige forbedringer.

Kop&Kande, H. Skjalm P og Bolia havde velvilligt stillet butikker til rådighed for analysen, men på grund af tidspres og juletravlhed i butikkerne var der ikke plads til interviews. Analyserne var derfor udelukkende baseret på observationsstudier og desk research. Det betød til gengæld, at hele batteriet af analysemodeller, fx Pine & Gilmores 4 oplevelsesdomæner, Martin Lindstrøms Sansogram, Oplevelseshjulet, Porters five forces og klassisk customer journey mapping, var taget i brug. Og selv om flere af disse analyseværkstøjer har et bredere sigte end butiksindretning, viste de sig alle at være særdeles nyttige i de studerendes intensive observationsstudier, som blev gennemført på mindre end en uge.

Der var masser af kreative ideer til tiltag, der kan skabe bedre kundeoplevelser og ultimativt øge salget. For eksempel peger H. Skjalm P-gruppen med udgangspunkt i oplevelseshjulet på, at der i butikken er for lidt læring. Gruppen foreslår derfor at udnytte butikkens store potentiale for autentisk storytelling – helt konkret med en storyline, der i gulvet fortæller om butikkens spændende historie.

De tre gruppers forslag kan ses i præsentationerne (links under artiklen). En enkelt særlig god ide skal dog nævnes her: Bolia-gruppen efterlyser mere interaktivitet med kunderne i butikken. Derfor foreslår de, at der i butikkerne opbygges et loungeområde med kaffeservering, hvor kunderne kan få hjælp til at designe deres egen dagligstue. Især unge mennesker har ikke råd til at købe alt på en gang, så hvis butikkerne gemmer plantegningerne, kan de kontakte de pågældende kunder senere, f.eks. når der er tilbud på nogle af de møbler, der indgår i designløsningen.

De studerendes underviser, Anders Bjerring Høier, roste i sine afsluttende kommentarer de studerende for deres kreativitet og flittige brug af den læring, de har haft på faget Retail Management. Han påpegede dog, at kreativiteten måske havde udfoldet sig på bekostning af målgruppeanalyserne. En grundig analyse af butikken, dens forretningsgrundlag og især kundesegment og beliggenhed bør altid indgå i sådanne analyser, påpegede Anders.

Bolia-gruppen havde med denne lille plantegning illustreret, hvordan de forestillede sig loungeområdet indrettet.