BIG DATA OG DETAILHANDEL

2. november 2017
Spørgeundersøgelse viser at, der er stor forskel i detailbutikkernes kendskab til og anvendelse af Big data.
Det er primært butikker i kædesamarbejde, der anvender big data.

70 studerende fra Handelsøkonomuddannelsen på Cphbusiness Søerne, har netop afsluttet et tre ugers forløb, med fokus på Big data i detailhandlen.

Under overskriften ”Big data og detailhandel” gennemførte 12 grupper hver deres kvalitative interview, med udgangspunkt i en selvvalgt fysisk detailbutik. Formålet med interviewet var, at blive klogere på detailhandlens kendskab til og anvendelse af Big data.

Stor forskel på butikkernes kendskab til og brug af Big data
Resultaterne viser, at der er stor forskel i detailbutikkernes kendskab til og anvendelse af Big data. De studerende kunne berette om butikker, hvor begrebet ”big data” og ”dataindsamling” langt fra er en del af hverdagen, mens andre butikker allerede har implementeret dataindsamling, som et vigtigt element i butiksdriften og i arbejdet med at salgsoptimere.

Undersøgelsen viser, at der er enkelte butikker, der endnu ikke anvender et så simpelt dataindsamlingsværktøj som en kundetæller. Og dette på trods af, at disse butikker godt er klar over fordelene ved, at registrere kundeflowet.

Men i flere butikker foregår dataindsamlingen  til gengæld meget systematisk. Dataindsamlingen anvendes til butiksoptimering, herunder butiksindretning og bemanding.

En af metoderne for dataindsamlingen er den velkendte ”happy or not” knap, hvor kunderne har mulighed for at tilkendegive deres tilfredshed med den pågældende butik. En knap der betyder, at butikken f.eks. kan identificere, hvornår på dagen at kunderne er mest tilfredse og på den baggrund igangsætte en handling, som f.eks. at placere mere personale på gulvet på bestemte tidspunkter.

Undersøgelsen konkludere, at der er et stor spænd i forhold til kendskabet til og brugen af Big data i detailhandlen. Et resultat, der ikke umiddelbart overraskede de studerende.

Butikker i kædesamarbejde er de flittigste brugere af Big data
Det interessante i undersøgelsen er dog, at en stor andel af de butikker der allerede benytter sig af Big data, er butikker, der er i et kædesamarbejde, mens butikker uden for et kædesamarbejde, i mindre eller ingen grad benytter sig af dataindsamling overhovedet.

Med udgangspunkt i undersøgelsen kan der argumenteres for, at de fysiske detailbutikker er opdelt i tre kategorier, i forhold til indsamling og brug af big data:

  • Butikker, der ikke indsamler data og dermed ikke bruger data.
  • Butikker, der indsamler data, men ikke bruger denne data
  • Butikker, der indsamler data og bruger denne data

Vi skal blive endnu klogere på anvendelse af Big data
Ud fra resultaterne står det klart, at der god grund til at arbejde videre med Big data og dens anvendelse i detailhandlen.

Først og fremmest er det interessant at undersøge, hvorfor butikkerne ikke indsamler data. Er det mon fordi butikkerne ikke ved hvordan data´en skal indsamles, eller det faktum, at butikken ikke kan se en anvendelse for den indsamlede data? Derudover er det interessant at undersøge, hvorfor de butikker der indsamler data, ikke anvender den optimalt? Er det måske mangel på kompetencer? Eller er data´en kun forbeholdt kædeledelsen?

For at blive klogere på Big Data´s udbredelse og anvendelse i detailhandlen, er det samtidig nødvendigt at undersøge ”Best Practice” i de butikker, der allerede anvender datamaterialet – en undersøgelse der i høj grad vil involvere e-butikkerne, der vurderes at have god erfaring med indsamling og anvendelse af Big data for bl.a. at sikre en god kundeoplevelse.

Kontakt:
Peter Skjold-Mogensen
psmo@cphbusiness.dk
Lektor, Cand.Merc/MSC(ECON)
Delprojektleder på “Big data og ledelse” i Retail Reinvented

HVAD ER BIG DATA?

Begrebet ’Big Data’ dækker grundlæggende over de store mængder af data, der skabes af mennesker, systemer og maskiner og som er kendetegnet ved manglende struktur.

Big Data kan optræde i form af tekst, tal, billeder m.m., har en høj volumen,  stor variation og høj hastighed, hvilket stiller store krav til opbevaring, distribution og behandling.

Big Data anvendes som fundament for en succesfuld omnichannel strategi og øvrige aktiviteter, der kræver en dybere indsigt i forbrugernes adfærd.