DELPROJEKT 5
Big data og ledelse

Delprojektet Big data og Ledelse, har til formål at undersøge og klarlægge butikkernes kendskab og anvendelse af data, ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv. De fleste butikker står dagligt over for en lang række ledelsesmæssige opgaver, som f.eks. bemandingsplaner, varebestilling eller øvrige opgaver inden for butiksdrift.

Spørgsmålet er, på hvilke baggrunde lederen træffer sine beslutninger?
Er det ud fra tanken om at ”vi gør som vi plejer” eller er det ud fra en grundig dataindsamling? Måske er det en kombination af begge ting?
Spørgsmålene er mange og projektet tager først og fremmest udgangspunkt i ”best practice”, for at klarlægge mulighederne, men også evt. begrænsninger, ved anvendelse af Big data.

Delprojektet ønsker derudover at gennemføre en række eksperimenter, med deltagelse af relevante detailbutikker, for at undersøge nye veje, for inddragelse af data i den ledelsesmæssige beslutning. Forestil dig en modebutik, der ved hjælp af datagenerering fra sociale medier, vil kunne forudse det kommende års mode. Det ville være interessant og meget relevant!

Følg delprojektet her på Retail Reinvented.