DELPROJEKT 6
Design Thinking

Design Thinking er en metode og en iterativ proces, hvor vi søger at forstå brugeren, udfordre antagelser, og redefinere problemer i et forsøg på at identificere alternative strategier og løsninger, der måske ikke er dem, man som udgangspunktet overvejede.

Design Thinking egner sig især som en tilgang til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler.

I Retail Reinvented har vi benyttet Design Thinking i samarbejde med studerende og SMV for at:

  • Identificere relevante indsigter
  • Definere nye problemstillinger og
  • Finde innovative løsninger

Alt sammen i et hurtigt og struktureret forløb, der skaber forbedringer i den enkelte detailvirksomhed. Resultaterne vil blive delt løbende som artikler på RetailReinvented.dk

Principper for Design Thinking:

  • Kvalificer problemforståelse ved at undersøge problemet fra mange perspektiver, og om det egentlig er det rigtige problem, der fokuseres på. Problemet skal sandsynligvis redefineres flere gange i løbet af processen.
  • Kvalificer idéer til løsninger kontinuerligt med potentielle brugere, kunder og andre relevante interessenter for at vurdere idéernes potentiale
  • Arbejd visuelt og taktilt med repræsentationer af viden og idéer
  • Byg prototyper til at kommunikere og teste idéer til løsninger med relevante aktører
  • Vær nysgerrig og inddrag ekstern feedback og nye indsigter, der kan ændre dine idéer

Delprojektets tovholdere:

Lektor Michael Holm Hansen og Lektor Ingerlise Stendevad er forankret som udviklere og undervisere på Cphbusiness Professionsbachelor uddannelse” Innovation og Entrepreneurship” og er eksperter i kreative processer og forretningsudvikling.